De Historische Vereniging Alkmaar werd in 1925 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van het tijdschrift Oud Alkmaar. Jaarlijks wordt de Oud-Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt.
Wandeling
Bekommer je om deze mooie, historische stad en haar omgeving.

Wat doen we..? Met ruim 1.500 leden zijn we een flinke club. We houden ons bezig met:

 1. Historie: we vertellen de verhalen van de stad, opdat ze niet worden vergeten. We documenteren en archiveren; we beheren de kennis over de historie van de stad. We organiseren goed bezochte lezingen & wandelingen. Driemaal per jaar verschijnt het zeer kwalitatieve periodiek Oud Alkmaar. Bovendien geven we inhoud & vorm aan historische uitgaven.
 2. Ruimtelijke kwaliteit: we houden een vinger aan de pols voor wat betreft de schoonheid van de oude, historische stad. We zitten aan tafel met de gemeente als het gaat om verbouwingen, restauraties of nieuwbouw in de stad. We organiseren tweejaarlijks de Puienprijs om fraaie initiatieven aan te moedigen.
 3. We voeren actie of initiëren actie indien nodig. We staan niet op de barricaden, maar we buigen ons kritisch over plannen van bijvoorbeeld sloop van een woonwijk. We zijn opgestaan voor het behoud van Ringers.

Word lid voor slechts € 25,- per jaar/persoon en bekommer je zo om het behoud van onze historie. Voor dit bedrag ontvangt u élk jaar maar liefst 3 x het wetenswaardige periodiek Oud Alkmaar en uitnodigingen voor lezingen en wandelingen door middel van e-mail nieuwsbrieven en Facebook. U kunt zich hier aanmelden als lid.

Bestuur

Samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar per april 2020:

 • Carol Korringa (voorzitter, dagelijks bestuur)
 • Lucas Zimmerman (penningmeester, dagelijks bestuur)
 • Klaas te Bos (lezingen, vice-voorzitter, archief)
 • Netty Bleichrodt-Vegter (wandelingen, Open Huis, redactie)
 • Joost Cox (hoofdredacteur Oud Alkmaar, projecten)
 • Rob Marijn (communicatie en media)
 • Jos Stroomer (Monumentenloods, Pinksterdrie en Welstand)
 • Rob de Vries (welstand en archeologie)

Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.

 

Hoofdlijnen van het beleid

De vereniging probeert haar doelstelling praktisch te realiseren met:

 • het uitbrengen van welstandsadviezen aan de gemeente
 • het organiseren van stadswandelingen
 • het organiseren van lezingen
 • het organiseren van projecten rondom thema’s, zoals Truus Wijsmuller-Meijer (2020) of behoud Ringers
 • het uitgeven van het tijdschrift Oud Alkmaar en van themaboekjes over Alkmaarse historische onderwerpen
 • het subsidiëren van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de vereniging
 • de jaarlijkse uitreiking van de Oud Alkmaar-prijs aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Alkmaarse historie
 • de uitreiking van de Puienprijs aan eigenaars die hun woning of bedrijfspand op bijzondere wijze restaureren of verbouwen
 • het stimuleren en begeleiden van onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis
 • het stimuleren van de stadsarcheologie
 • het stimuleren van educatie voor wat betreft de geschiedenis van Alkmaar
 • het organiseren van de jaarlijkse Pinksterdrie-excursie naar monumenten elders in het land

 

Samenwerking

Statuten

Zie hier voor de statuten van de vereniging.


Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van het bestuur.


Financiën

De jaarrekening met de toelichting 2019 en de begroting 2020 zijn door het uitstellen van de jaarvergadering nog niet vastgesteld. Het is ook niet te zeggen of deze vóór 1 juli 2020 nog worden vastgesteld in de jaarvergadering. Daarom presenteren wij de jaarrekening onder voorbehoud van de goedkeuring van de ALV in de loop van 2020. De bedragen en benamingen van de vermogensbestanddelen zijn aangepast aan de in de jaarrekening 2019 genoemde benaming en bedragen. De jaarstukken 2019 zijn door de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

Klik hier voor de jaarrekening 2018. En hier voor de toelichting. Klik hier voor het verenigingsjaarverslag 2018-2019.

Klik hier voor de jaarrekening 2019. En hier voor de toelichting. En klik hier voor de analyse Begroot/Gerealiseerd 2019.

Klik hier voor de begroting voor 2019.
Klik hier voor de begroting voor 2020.

Fiscaal nummer: 816036056

Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de vereniging. Hiertoe is een besluit nodig van het hele bestuur, dan wel van de algemene ledenvergadering. Zie de statuten artikel 13.

Het bestuur hanteert een continuïteits-reservering van €75.000 en houdt een basisvermogen aan van €115.000 om daarmee beleidsdoelen te realiseren.


Privacybeleid

Klik hier voor de meest recente editie van ons privacybeleid.


Kamer van Koophandel

De Historische Vereniging Alkmaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40634500