Je suis Alkmaar?

Je suis Alkmaar? “Is de hamei nog op slot?” “Wie heeft de sleutel van de hamei?” Er zijn dagen, dat u het woord ‘hamei’ niet gebruikt. Dat kan in 2015 veranderen. We hebben er straks een nieuwe bij. Bij de Boombrug. Vóór die brug, uit de stad komend, lag dus vroeger de Boompoort. En voorbij…