Dreiging in Alkmaar?

Dreiging in Alkmaar? Nu ik u in de vorige column vertrouwd heb gemaakt met het begrip ‘hamei’ wil ik uw aandacht vragen voor die andere hamei bij het Heiligland, uit 1639. Ook hier, als bij de Boomhamei, is er sprake van een zorgvuldige restauratie. Dat was in 1983. Toen moest het kabinet Lubbers I door…