Algemene ledenvergadering dinsdag 10 april

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 april a.s. Naast de huishoudelijke agenda is er de uitreiking van de Oud Alkmaarprijs 2018 en een lezing van Gerrit Valk. Zijn nieuwste boek ‘Vechten voor vijand en vaderland – SS’ers in Nederlands-Indië en Korea’ is bijzonder gunstig opgevallen. Gerrit onthult een nog niet eerder zo beschreven episode van de naoorlogse geschiedenis. De pers wijdde er al lovende woorden aan. Gerrit kan er boeiend over vertellen en laat ons unieke beelden zien.

Agenda van de algemene jaarvergadering van de Historische Vereniging Alkmaar
op dinsdag 10 april 2018
Aanvangstijd: 20.00 uur, inlooptijd: vanaf 19.30 uur
Locatie: Varnebroek 31

1.Opening, mededelingen
2.Notulen van de algemene ledenvergadering 2017
3.Jaarverslag 2017-2018
4.Financieel verslag 2017 en begroting 2018 door de penningmeester
5.Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6.Bestuurszaken
7.Uitreiking Oud Alkmaar Prijs
8.Rondvraag en sluiting van de vergadering (volgend jaar: 10-04-2019)

PAUZE

Na de pauze verzorgt Gerrit Valk zijn lezing. Na afloop van het officiële deel van de avond (de vergadering en de lezing) is er nog gelegenheid voor informeel contact bij het nuttigen van een drankje.

Stukken behorende bij de vergadering worden ter plekke uitgedeeld en zijn tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail op te vragen bij de secretaris (posthva@gmail.com) of zijn hier op onze website, www.hvalkmaar.nl te downloaden op onze website, www.hvalkmaar.nl:

agenda
verslag jaarvergadering 2017
jaarverslag 2017-2018
memo statuten
(de financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt)

Oud-Alkmaarprijs
Daags na de algemene ledenvergadering zal op onze website te lezen zijn aan wie de Oud Alkmaarprijs 2018 is uitgereikt. We verwachten dat ook de kranten en de ‘social media’ er aandacht aan zullen besteden.