‘Bij Enkhuizen begint de victorie’

“Van Alkmaar begint de victorie”, leerden wij op school. Alkmaar viert daarom jaarlijks op 8 oktober de overwinning in 1573 op de Spanjaarden. In Enkhuizen denken zij daar anders over. Zij stellen zich op het standpunt dat Enkhuizen al één jaar eerder (in 1572) aan de Spanjaarden een gevoelige tik uitdeelden.  Dus begon de victorie in het begin van de Tachtigjarige Oorlog bij Enkhuizen. Op dinsdagavond 7 november 2017 licht oud-journalist en -schrijver Walter Haentjens deze stelling in een lezing toe.

Deze lezing van de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) wordt verzorgd door Walter Haentjens. Aan de hand van 100 beelden belicht hij de rol van West-Friesland bij het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.  Aandachtspunten zijn:  het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog, pastoor Cornelis Cooltuyn als vader van de Hollandse reformatie en het geloof als bindmiddel in de onafhankelijkheidsstrijd.

Centraal staat de rol van de stad Enkhuizen als de ‘sleutel van de Zuiderzee’. De opstand en bevrijding van Enkhuizen van het Spaanse juk op 21 mei 1572 vormde een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis. Derhalve begon bij Enkhuizen de victorie, aldus Walter.

De lezing van de HVA vindt op 7 november 2017 plaats in de Sociëteit aan het Varnebroek 31 te Alkmaar. Aanvang van de lezing is 20.00 uur. De toegang is voor leden van de HVA gratis, niet leden betalen € 3,- (inclusief koffie/thee).