Ook in het komend najaar organiseert de Historische Vereniging Alkmaar drie lezingen. Hoewel de derde nog niet precies is uitgewerkt, kunt u de volgende data alvast noteren in uw agenda:
  • Dinsdag 1 oktober 2019

Op deze avond was een lezing gepland van Jurjen Vis. Een lezing over de geschiedenis van de religie in de regio Noord-Kennermerland, in het kader van een uitgebreid project van de Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland. Tot ons groot verdriet is Jurjen echter in juli j.l. overleden. Vanzelfsprekend vervalt hiermee deze lezing. Houd onze berichten (Facebook, website) in de gaten voor wat betreft een eventuele andere invulling van deze avond.

  • Dinsdag 5 november 2019

In de Oudorperpolder is nader (geofysich) onderzoek en een studie verricht naar het voormalige kasteel Middelburg. Nancy de Jong en Ferry van den Oever doen verslag van dit onderzoek en de resultaten daarvan. In juli werd een spectaculaire ontdekking bekendgemaakt: ‘In Oudorp, gemeente Alkmaar, is de allereerste barbacane in Nederland ontdekt bij kasteel De Middelburg. Een unieke vondst omdat dit nog nooit eerder in Nederland is voorgekomen. Een barbacane is een versterkte voorpoort die integraal onderdeel uitmaakt van de verdedigingsstructuur van kasteel De Middelburg. De aanwezigheid van de barbacane is vastgesteld door geofysisch onderzoek (o.a. met een grondradar) en een hernieuwd historisch-archeologisch onderzoek.’

Locatie: Soci√ęteit, Varnebroek 31. Aanvang 20.00 uur.