exlibris Jan Wils

Open Huis op 14 mei

Open huis op 14 mei Thema: Eigen bezittingen. Op zaterdag 14 mei staan tijdens het open huis van de Historische Vereniging Alkmaar de eigen bezittingen centraal. U kunt tijdens dit open huis  kennis nemen van prentbriefkaarten, foto’s en wat er de afgelopen jaren aan de Historische Vereniging Alkmaar geschonken is. Bijzondere aandacht besteden wij dit…

Lees verder!
Nassauplein

Jan Wils wandeling 25 april

Jan Wils wandeling Op maandag  25 april om 19.00 uur organiseert de Historische Vereniging Alkmaar een wandeling rond  de in Alkmaar geboren architect Jan Wils. Deze architect staat dit jaar centraal in het project “Alkmaarder op de Kaart”. Vooruitlopend op de uitgifte van een stadskaart met daarop wandel/fietsroute en levensbeschrijving van Jan Wils organiseert de…

Lees verder!
Stolpersteine Alkmaar 2015

Algemene Ledenvergadering 13 april 2016

U bent van harte uitgenodigd onze algemene ledenvergadering te bezoeken op woensdag 13 april a.s. Aanvangstijd: 20.00 uur Inlooptijd: vanaf 19.30 uur Locatie: Sociëteit Varnebroek 31 te Alkmaar Na de pauze (ca. 21.15 uur) verzorgt mevrouw Anneke Wordragen, voorzitter van de Stichting Stolpersteine Alkmaar een lezing over de ‘Stolpersteine’ in Alkmaar. Hier kunt u de agenda…

Lees verder!
Jan Wils-tribune Sportpark

Open Huis op 9 april

Op zaterdag april staan tijdens het open huis van de Historische Vereniging Alkmaar ingebrachte geschenken centraal. U kunt tijdens dit open huis kennis nemen van wat er de afgelopen tijd aan de Historische Vereniging Alkmaar geschonken is. U kunt tijdens dit open huis een aantal bijzondere zaken, zoals bouwtekeningen, stadsplattegronden, gebruiksmaterialen en foto’s zien, die ingebracht…

Lees verder!
Christi Klinkert

Hoe maak je een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar, lezing 12 januari 2016

Op dinsdag 12 januari 2016 organiseert de Historische Vereniging Alkmaar een lezing over de geschiedenis en de totstandkoming van tentoonstellingen van het Stedelijk Museum Alkmaar. De lezing zal worden verzorgd door mevrouw Christi Klinkert, conservatrice van het Stedelijk Museum Alkmaar.     Mevrouw Christi Klinkert is  conservatrice van het Stedelijk Museum. Zij kan ongemeen boeiend en…

Lees verder!

Lezing door Wim Wegman: De trein terug, 8 december 2015

Wim Wegman, spoorwegjournalist en -publicist. ‘De trein terug’ heet zijn laatste boek. Wim komt vertellen over de spoorgeschiedenis van onze streek, met name over die van Alkmaar. Natuurlijk speelt het 150-jarig bestaan van het spoor in Alkmaar een rol. en de opening op het nieuwe station evenzeer. 20:00 uur, leden gratis, anderen €3,00. Wie ter…

Lees verder!
Nassaulaan 43

Open huis Historische Vereniging Alkmaar op 14 november

Open huis op 14 november Op zaterdag 14 november kunt u tijdens het open huis van de Historische Vereniging Alkmaar uw boekenbezit over Alkmaar aanvullen of uitbreiden. Van meerdere boeken en nummers van het periodiek Oud Alkmaar zijn nog  exemplaren te koop tegen een aantrekkelijke prijs. Ook is er een aantal andere geschiedenisboeken te koop. Tijdens…

Lees verder!