Voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs heeft de Historische Vereniging Alkmaar, in samenwerking met het ILO (Instituut voor Lerarenopleiding Amsterdam), het Regionaal Archief, het Stedelijk Museum, Afdeling Monumentenzorg en Archeologie en docenten geschiedenis van de verschillende middelbare scholen in Alkmaar en omgeving  in 2001 het project Alkmaar in de Klas / De Klas in Alkmaar opgezet. Na praktijkervaring en evaluatie zijn in 2009/2010 bijgewerkte en gemoderniseerde versies verschenen. De teksten, bronnen en opdrachten zijn hieronder per hoofdstuk te bekijken.
Voor meer informatie: info@hvalkmaar.nl

Er zijn 4 lespaketten voor vmbo en havo/vwo. Bij drie van de paketten horen ook nog werkbladen. De lespaketten zijn zowel op internet te bekijken, als te downloaden als PDF bestand. De links staan hieronder:

Alkmaar in de Middeleeuwen:

Alkmaar in de gouden eeuw:

Alkmaar in de vaart der volkeren:

Bouwen en behouden: