Heeft u wel eens nagedacht over een schenking?

De Historische Vereniging Alkmaar zet zich als onafhankelijke vereniging in voor de bevordering van de kennis van de Alkmaarse geschiedenis, archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis en de monumenten van de stad.

Met een schenking aan de Historische Vereniging Alkmaar steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.

De Historische Vereniging Alkmaar heeft de “Culturele ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status verkregen; d.w.z. we zijn niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het zelfs om onze instelling te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van successierechten geniet.

Bankgegevens: NL62 INGB 0000 6004 01 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar.

 

Periodieke schenkingen

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Historische Vereniging Alkmaar, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een overeenkomst, die wij u zullen aanbieden.

 

Eenmalige schenking

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingsaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

 

Hoeveel betaalt de fiscus mee?

Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen. Aan u de keuze: aan wie geeft u uw geld liever: aan de belasting of aan een instelling die zich zonder overheidssubsidie sterk maakt voor ons cultureel erfgoed?

Hieronder een overzicht van de belastingaftrek bij een eenmalige schenking:

bij een bruto jaarinkomen tot € 18. 945 33,10 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 33.863 41,95 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 56.491 42 %
bij een bruto jaarinkomen ≥ € 56.492 52 %

Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen bij de penningmeester: de heer Stefan Jansen, info@hvalkmaar.nl

Informatie over een schenking als bedrijf vindt u hier: Belastingvoordeel bij schenking.

Informatie over onze statuten en financiën vindt u hier.