Naam maken in Alkmaar?

Er is in onze stad grote behoefte aan beroemdheden, aan plaatselijke helden en heldinnen. Waar zou die behoefte vandaan komen? Nostalgie naar een belangrijk verleden? Frustratie, dat we Amsterdam niet zijn? Op de borstklopperij van de middenstand: we doen hier ook aan cultuur? Ambitie om heus wel wat voor te stellen?

We hadden in de krant van januari 2013 al eens de verkiezing van de beroemdste Alkmaarder. Bleek Drebbel te zijn! Uiteindelijk, toen alle enthousiastelingen van het Drebbelgenootschap hun stem hadden uitgebracht. Wereldberoemd wel, die Drebbel. Er is een werkgroep, die jaarlijks een vroegere vip op de kaart wil zetten. Leeghwater dit jaar, ook vast wereldberoemd, Jan Wils komend jaar, terecht. Dan is er een politiek groepje, dat Rudi Carell (beroemd in ons hele sterrenstelsel?), althans dat mombakkes-achtige borstbeeld van hem, op een publieksvriendelijker plek wil hebben dan het huidige prima stop-maar-weg-plekje achter Het Guldenvlies. De man zong zelf tevreden: ‘Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben’. Nou dan, een stukje! Dat steegje is dus ruim voldoende, lijkt me. Hoe dan ook, al die ‘grote namen’ helpen wel om onze stad een gezicht te geven. Naarmate AZ slechter voetbalt en de politiek onnavolgbaarder bestuurt verwachten we meer glans van Alkmaars verleden. Dan hebben we helden en heldinnen nodig om ons goede moed in te spreken: kijk, burgers van Alkmaar,  zo kan het ook!

In die wat naïeve, maar o zo charmante behoefte aan plaatselijk heldendom heeft onze vereniging willen voorzien. We sluiten de komende dagen ons 90-jarig jubileum af. In 2016 zijn we ‘gewoon’ 91 jaar. Maar het mooie slotakkoord van dit bijzondere jubileumjaar is een boekje met 90 beroemde Alkmaarders, of wellicht Alkmaarders  die eindelijk ook eens een beetje beroemd, -of berucht-, mogen worden. Nooit gehoord zeker van Johannes de Alcmaria, Anna Aukes-Timmers, Jaap Best, Johan van Dam, Pieter Groebe, Ida Peerdeman, Alfred Peet, Marie Portegies? Dacht ik al. Ja, Marco Borsato, makkelijk! En Karin Bloemen! Daar kan je niet omheen…..

Na deze ietwat plagerige, ironische introductie (ik zeg het er maar bij, want tot in de sportschool onder de douche krijg ik te horen “wel kritisch, die columns”. Alsof dat verkeerd zou zijn!) beveel ik graag onze laatste pracht-publicatie aan. Gratis voor onze 1300 leden. Wilt u het ook bezitten? Dat kan. Even lid worden op onze website à €20 en wij maken u ook gelukkig met deze unieke Alkmaar-uitgave.