Het teruglopen van het aantal bezoekers aan de winkelstraten heeft vele oorzaken. Natuurlijk dit jaar: corona. Maar los hiervan: een verpauperde gevel in het straatbeeld werkt niet mee om zodirect weer eens gezellig te winkelen.

Of iets mooi of lelijk is, word je het lastig eens en dit is niet van vandaag of gisteren. Ook in de 19e eeuw worstelde de bouwkunstenaar met wat bouwkundige schoonheid was. Toen speelde de zuilenorde van de Grieken en Romeinen nog een belangrijke rol, er zijn vele boeken over vol geschreven. Ook in de 20e eeuw had de architect geen eenduidige definitie voor wat betreft schoonheid en ook nu nog is er discussie. Hierover las ik laatst in het boek ‘De wetten van de bouwkunst’ van Petra Brouwer (2011). En omdat we met de dooddoener ‘dat er over smaak niet valt te twisten’ ook niet verder komen, helpt een voorbeeld waarover u zelf kan oordelen.

Laatst viel mijn oog op punt in de Langestraat, waar deze kruist met de Houttil en de Boterstraat.

In 2017 is aan de westzijde van de Houttil (nr. 12a) het pand van Lunchroom Prego gerenoveerd. Het gebouw uit 1925 is opgetrokken in de zogenaamde Amsterdamse Schoolstijl en heeft in 2017 de Puienprijs gewonnen door de voortreffelijke gevelrenovatie. Dit jaar is de gevel van het pand aan de overkant van de Langestraat, de winkel Mi Vida op nr. 9, op de hoek met de Boterstraat, ook opgeknapt met een nieuw gevelpui en
opnieuw getailleerd gemetselde penanten. De gevel van dit 16e eeuwse pand stamt uit de tweede helft van 19e eeuw en is nu teruggebracht in die toestand.

Wát een contrast met de panden op de twee andere hoeken, waarbij de winkelpui levenloos onder een historische verdiepinggevel ligt. Dat het anders kan, laten de eerstgenoemde panden goed zien. Dit kruispunt geeft goed weer wat de betere en mindere schoonheid is, lijkt mij. Bij panden van (Prego) en (Mi Vida) is de winkelpui in harmonie met en onderdeel van de bovenliggende gevel. Dit ontbreekt bij panden op tegenover gelegen hoeken (nr 14 en 9). Alleen het houtwerk is in een andere modekleur geverfd.

De tendens om regelmatig een nieuwe trendy gevel aan te brengen, is niet duurzaam en mist variatie. Het geld kan beter besteed worden aan het ontwikkelen van een duurzame winkelpui, die aansluit op de architectuur van het betreffende pand en de uitbater de mogelijkheid geeft reclame te maken.

Goed nieuws voor u: in 2021 hebben we weer de Puienprijs-verkiezing. We gaan weer goed opletten, doet u mee..?

Lucas Zimmerman, HVA

 

De Puienprijs komt er weer aan in 2021!

De Puienprijs is een tweejaarlijkse prijs die wij volgend jaar weer gaan uitreiken in een paar categorieën. Verbaast u zich over prachtige of héle lelijke dingen? Stuur een bericht door hier te klikken. In december start de commissie haar voorbereidingen voor de prijs in 2021.

NB – Klik hier voor de historie van de Puienprijs!

Jos Stroomer, HVA