Alkmaar redt de stolp

Toen Picasso in 1905 per trein Noord-Holland bezocht zal hij niet alleen blij verrast zijn geweest door de mooie meisjes. Hij heeft ook opgemerkt dat de boeren hier in stolpen wonen. In die tijd waren er nog ruim tienduizend! De piramides in ons landschap moeten hem bekoord hebben, want op één van zijn schilderijen met drie van die pronte boerenmeisjes schildert hij op de achtergrond ook een stolp. Voor de affiche van de Picasso-tentoonstelling twee jaar geleden in ons Stedelijk Museum werd juist dat schilderij gebruikt. Een eeuw later stellen we vast dat de helft van de stolpen verdwenen is. Erfgoedvereniging Bond Heemschut trekt samen met de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het West-Fries Genootschap aan de bel: Red de stolp! Per jaar verdwijnen er tientallen. Kunnen we de stolp behouden voor onze provincie? Wat de hunebedden zijn voor Drenthe zijn de boerenpiramides voor Noord-Holland: een uniek kenmerk, dat onze leefomgeving een eigen, specifieke identiteit geeft. De oudste overgebleven stolpen stammen uit de 16e eeuw. Veel nu monumentale stolpen zijn gebouwd in de 17e eeuw. Toen Alkmaar in 2015 fuseerde met Schermer-Graft-De Rijp kwamen er ruim 300 stolpen bij binnen onze gemeentegrenzen. Het totaal was in 2015 nog 360 Alkmaarse stolpen. Nu, in 2018, is dat aantal al terug gelopen naar 323. Veel stolpen zijn niet beschermd en kunnen dus gesloopt worden. Er zijn niet veel boeren meer, die hun bedrijf leiden vanuit een karakteristieke stolp. Stolpen worden als ze gered kunnen worden vaak verbouwd tot appartementen. Menigmaal gaan daarbij de originele historische bouwconstructies verloren. Het is bepaald geen makkelijke opgave om de stolpen te beschermen. De eigenaren moeten dat willen en de status van monument zien zitten. De gemeentes moeten met stolp-vriendelijk beleid, aangepaste regelgeving, financiële hulp en kennisondersteuning stimuleren dat de stolpen geschikt worden gemaakt voor duurzame bewoning. Hoe staat Alkmaar daarin? Gelukkig heeft het stadsbestuur laten blijken de waarde van de stolpen in te zien voor ons landschappelijk schoon. Er zijn zo’n honderd stolpen aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor de status van gemeentelijk monument. De gemeenteraad stelde bovendien met ingang van 2018 extra geld beschikbaar voor het onderhoud van de stolpen in de Schermer. Alkmaar is goed bezig met onze stolpen. Chapeau! Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Zie onze website hvalkmaar.nl voor de actie Red de Stolp en voor uitvoerige informatie over het Alkmaarse stolpenbeleid.

Klik hier voor Red de Stolp
Klik hier voor de gemeentelijke brochure over de Schermer stolpen.
Klik hier voor de powerpointpresentatie uit 2017 van de gemeentelijke conferentie over de stolpen.