Voormalig belastingkantoor Alkmaar

ALKMAAR TAXFREE?

“U mag weer aangifte doen”. Dat kon u op misleidende affiches lezen in de stad. Want u ‘mag’ namelijk helemaal niks, u MOET. Althans, als u een inkomen heeft, dat de fiscus de moeite waard vindt. Dan zijn er nog twee mogelijkheden: u betaalt uiteindelijk niks of heel weinig, want uw slimme adviseurs weten u steeds uit de wind te houden. Dan behoort u tot de happy few. Waarschijnlijk leest u dit dan helemaal niet, want u zit in Nice op uw jacht. O f u betaalt de hoofdprijs conform de tabellen van de belastingdienst en u laat uw spaarrente plunderen en uw pensioen afromen.  U behoort dan helaas, net als ik, tot het brave hardwerkende volk, dat geen vertrouwen heeft in de politiek, maar ook niet weet hoe het dan wèl moet.

Het zal u ook een zorg zijn, dat Alkmaar een leegstaand belastingkantoor had. Niemand maakte zich er druk om. Handen af van een geliefde kerk. Maar ambtenarenpaleizen zijn niet populair. Alkmaar taxfree dus. Het is de grilligheid van de geschiedenis, die Alkmaar opeens een plaats geeft in de internationale misère van de vluchtelingenopvang. Het voormalige belastingkantoor wordt ingericht met kamers, restaurants en sportzalen om in april een groep van 600 ontheemde sloebers te huisvesten. Kosten ons een hoop geld, maar dat gold ook voor die belastingambtenaren. Wat dat betreft verandert er niet veel. Mooi dat het gebouw een zinvolle herbestemming krijgt. Hopelijk gaat het goed met zoveel mensen van verschillende culturen bij elkaar. Verscheidene vrijwilligersorganisaties gaan helpen bij de dagbesteding. Gaven zelf ook al eens een lezing aan vluchtelingen over het ontstaan van deze streek, de globale geschiedenis van onze steden en dorpen en hoe je dat in onze stad bijvoorbeeld nog kunt zien aan de gebouwen.

Aan het vroegere belastingkantoor valt niet veel af te zien, wat dat betreft. Het zal de vluchtelingen ook niet interesseren. Maar u wellicht wel. Het gebouw aan de Robonsbosweg 1 is van 1971. Gebouwd door de architecten Spruit en De Jong voor de rijksscholengemeenschap Noord-Kennemerland. Er waren voor de komst van de belastingdienst (de school schuift een paar honderd meter op) twee verbouwingen nodig, in 1990 met een achtkantige ‘toren’ en in 1999 met een semipermanente vleugel. Architect Van Son, van bureau Tauber, is verantwoordelijk voor de laatste nieuwbouw. Uiteindelijk kreeg het complex hiermee de vorm van een H. De H van Hulp. Zat er kennelijk al in.