Alkmaar en Venetië hebben een aantal raakvlakken. Allereerst komen we de naam Venetië driemaal tegen: als Fnidsen en Veneetse Hof in het oostelijk stadsdeel en op het Schermereiland als ’t Veneetse Eiland. Deze vermelding in straatnamen is terug te voeren tot het handel drijven met de stad Venetië. Een verklaring voor de naamsvermelding in Alkmaar kan ook zijn dat net als Venetië het oostelijk stadsdeel op het water veroverd is.

Het Fnidsen is steeds verder in oostelijke richting uitgebreid door het aanplempen van moeras en water aldaar. In het spraakgebruik kwam dat tot uiting in de benamingen (van west naar oost) van Voor Fnidse (tot St. Jacobstraat), Agter Fnidse (tot St. Annastraat) en Agter agter Fnidse (tot de Bierkade). Loop je door het oostelijk stadsdeel dan lijkt het straatbeeld op dat van Venetië. Smalle straten, huizen aan het water en niet te vergeten overal sluipdoorsteegjes.

Rosella
Dit alles inspireerde een ondernemer op het Fnidsen. Hij kocht een zwaar vervallen Venetiaanse gondel en liet hem restaureren en plaatste Venetiaanse meerpalen aan de achterzijde van het huis tegenover de Zijdam. Het restaureren van de gondel ‘Rosella’ bleef in Venetië niet onopgemerkt. Het resulteerde in het uitreiken van de zilveren penning van de stad Venetië aan Jeroen Besseling, winkelier in ‘Het huis met de gondel’. Rosella ligt nu in de stalling op de werf van Witsen. Maar er is ook een band door de strijd tegen het water. In Venetië lopen regelmatig grote delen van de stad onder water door een te hoge waterstand in de lagune. Men bouwt er sinds 15 jaar een waterkering aan de rand van de lagune. De aansturing van deze beweegbare zeewering zal komen vanuit het Arsenaal, waar vroeger de schepen gebouwd werden.

Het Hondsbosch
Alkmaar had de verdediging tegen het water al eerder op orde. Voor de aanvoer van materiaal ter versterking en uitbreiding van de Hondsbossche Zeewering werd in de 16e eeuw door het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten in Alkmaar een timmerwerf ingericht op de hoek Verdronkenoord – Bierkade. Deze kreeg de naam: ‘Het Hondsbosch’ of ‘Gemeenlandserf’. Rond 1581 werd de werf verkocht aan de gemeente Alkmaar. De naam ’t Hondsbosch’ is nog in gebruik op het Schermereiland.

Steegjeswandeling
Wilt u meer weten over dit stadsdeel? Dat kan. Op 9 juli organiseert de HVA vanaf het IJkgebouw een steegjeswandeling door het oostelijk stadsdeel. Start 19.00 uur. Deelname is gratis. We zien u graag.

Bert Muis