Alkmaar zonder auto’s?

Je kunt het je niet voorstellen: nooit parkeerproblemen, geen files, fijnstof, wat is dat? Toen onze grootouders jong waren was de stad vooral het domein van de voetgangers en fietsers. De nieuwe wijken, zoals de Lyceumbuurt, leken ruim van opzet. Daar zou vast wel nooit een autoprobleem kunnen ontstaan, zoals men dat wel al ervoer in de nauwe binnenstraten en langs de smalle grachten van de binnenstad. Die grachten moesten dan maar gedempt worden, de stegen moesten maar verdwijnen, de krotten die de vooruitgang in de weg stonden, gesloopt.  Zo dacht men in 1925 en zo dacht men opnieuw eind jaren vijftig. Gelukkig is beide keren de olifant niet in de porseleinkast gekomen. De stad is in twee generaties volgestroomd met auto’s. In Amsterdam en Rotterdam wordt hardop gedacht over het einde van het privé-autobezit. Daar worden appartementenwijken opgezet, waarbij een auto bij de woning is inbegrepen. Als gezamenlijk bezit van een groep bewoners. De groepsauto reserveer je als je hem nodig hebt. Na de Witkar en Greenwheels het volgende plan om het transportdilemma van de dichtslibbende binnensteden op te lossen. Overstad ondergaat de komende paar jaar een ware metamorfose, vertelt het stadsbestuur aan de Alkmaarse burgers. Er komen grote woonprojecten naast en achter Ringers en ook wat verderop langs de kanaaloevers. Honderden appartementen erbij. De economische bedrijvigheid is goed voor de stad, Alkmaar bloeit. Maar hoe moet dat met het verkeer, dat een paar duizend nieuwe bewoners aan de rand van het centrum enorm zal doen vermeerderen. De projectontwikkelaars lijken ruimte te krijgen voor grootse plannen. We moeten de woningzoekenden van Amsterdam en Haarlem kunnen opvangen, heet het. Toen dat eerder, in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, ook al eens nodig was, kwamen er uitvoerige planologische studies op tafel: bruggen, een rondweg, verbindingswegen langs nieuwe wijken, buslijnen. Vakmensen dachten toen de stad uit waarin we nu wonen. Er was regie en overzicht, visie en risicomanagement. Hoe is dat nu voor de aanstaande groeisprong van de stad?

Nogmaals: nooit parkeerproblemen, geen files, geen fijnstof? In 1933 was de Lyceumstraat (zie de foto) nog maar net opgeleverd. Een fietser, een handkar. En desondanks kreeg je te horen: pas op met oversteken. Hoe leefde men toen in Alkmaar? Zo’n groot contrast met nu èn de nabije toekomst. Precies dàt is het onderwerp van onze lezing op zes maart. Op onze website vindt u alle details.