Schelphoek nieuw

Alkmaars allure?

“Met verbazing heb ik het ontwerp van de woningen van De Zuiderkade in de Schelphoek bekeken. Met de schetsen uit het Masterplan Schelphoek van 25 april 2007 nog op mijn netvlies constateer ik dat er van de ideeën voor de singelwoningen weinig is overgebleven. De Schelphoek is als bijzonder welstandsgebied aangemerkt. De singelbebouwing maakt er als rand van de binnenstad een belangrijk deel van uit. Maar men heeft in het ontwerp wel heel veel water bij de wijn gedaan. Ik zie dan ook weinig tot niets van de welstandscriteria uit 2007 terug die voor de Schelphoek zijn vastgesteld.

Er werd toentertijd over het ‘stedelijk weefsel’ gesproken, waarbij kleinschaligheid voor de Schelphoek van belang was.  Het moest gaan om individuele panden, zo kenmerkend voor de Alkmaarse binnenstad. De nieuwe woningen zouden daarom een vrije dakvorm krijgen, met een variatie in goothoogte en een verticale parcellering (gevelbegrensing). Qua architectuur moesten de woningen aansluiten bij de principes van de historische binnenstad. Het materiaalgebruik (hout en staal) en de variatie in kleur zouden de woningen een maritieme uitstraling geven.

Maar ‘s contact opgenomen met de vastgoedontwikkelaar: “De woningen verkeren nog in een stadium waarin het een en ander verder uitontwikkeld wordt, in die zin dat de huidige/ voorlopige beelden en plattegronden thans getoetst worden in de markt.

Jullie dragen als vereniging de historische binnenstad van Alkmaar een warm hart toe. Daarom ben ik benieuwd of jullie vanwege de welstandscriteria betrokken worden bij dat ‘uit-ontwikkelen’ van de genoemde woningen? Zulke lelijke schoenendozen moeten we aan de rand van onze prachtige binnenstad toch niet willen hebben!!!!!!”

Tot zover het bericht, dat wij van een betrokken Alkmaarder mochten ontvangen. Het is helaas een treurig patroon in onze stad: de bevolking krijgt door de gemeente steevast prachtige plannen voorgeschoteld. De projectontwikkelaar zet het vervolgens naar eigen hand, maakt het simpeler, goedkoper, met minder allure. De welstandscommissie heeft weinig machtsmiddelen om een teleurstellend ontwerp tegen te houden.  De gemeentelijke afdeling Monumentenzorg ziet weinig van zijn ideeën terechtkomen. Kan het dan anders? We hebben dat meerdere keren aan de gemeente geadviseerd: zorg bij belangrijke projecten, die het aanzien van de stad gaan bepalen, dat je vooraf in een contract de voorwaarden gedetailleerd vastlegt, waaraan een projectontwikkelaar moet voldoen. En handhaaf!  Scheelt achteraf een gevecht. Tegen het rampzalige eerste ontwerp van de Schelphoek deel 1 hebben we destijds vier jaar strijd geleverd. Als het moet doen we het weer.