Alkmaars toekomst?

Zaterdag jl. kopte het Parool: Amsterdam in 2025, voller en anoniemer, maar nòg bruisender. Vier hele pagina’s over een nog vollere stad, anoniemer, dus minder gemeenschap, maar cynisch genoeg wèl bruisender! De keerzijde? “Ons leven zal voortaan bestaan uit wachtlijsten, lange rijen, lotingen en de mededeling dat het vol zit.” En alsof dat nog niet genoeg is om alles uit de kast te halen om het tij te keren, mag de Amsterdammer rustig gaan slapen met de verzekering, dat er “een tsunami aan toeristen op ons komt aanrollen”!

‘Tsunami’ is een nieuw woord in onze taal. Voor Kerst 2004 gebruikten we dat Japanse woord niet of nauwelijks, dat simpelweg ‘hoge golf’ betekent. Maar dat zijn huiveringwekkende klank kreeg door de 300.000 doden in de kustgebieden van de Indische Oceaan.  Alleen al in de stad Banda Atjeh vielen er 200.000 doden op die gruwelijke 26e december. Ik wil maar zeggen: ‘toeristen’ klinkt gezellig, maar een ‘tsunami aan toeristen’ is iets om zeer bezorgd over te zijn.

Heeft Alkmaar daar iets mee te maken? Dat lijkt niet te vermijden. Buurtvereniging Het Schermereiland  praat op zaterdag  17 juni van 15.30 tot 17.00 uur in de Sociëteit, Luttik Oudorp, met politiek en burgers over de toekomst van onze stad. Hoe gaat Alkmaar zich ontwikkelen? Zoals Nederland meedeint met de Europese ontwikkelingen, zo vergaat het de voorsteden van Amsterdam en dus ook Alkmaar. De toekomstvisie van ons stadsbestuur voorziet terecht, dat Amsterdamse gezinnen betaalbare huisvesting zullen gaan zoeken in de regio. Nieuwe aantrekkelijke woonwijken langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal liggen dus voor de hand. Wat in Zaandam lukte en langs de IJ-oevers een groot succes werd, mag zich hier kleinschaliger laten herhalen. De Ringers-experience wil vanaf 2018 vast ook wel graag een golfje meepikken van die tsunami. Zal je zien, dat het stadsbestuur er voor zorgt dat we zomers iedere dag en iedere avond kaasmarkt hebben. Extra verdieping op het Waagplein erbij? Horecaterrassen boven, kaasmarkt eronder? Ook Alkmaar nòg bruisender?

Het kwetsbare, monumentale middeleeuwse centrum van onze mooie stad is maar een nietig deel van de totale oppervlakte van onze gemeente. Ons idee van de ontwikkeling van Alkmaar is, dat het centrum goed beschermd wordt, hoogbouw voortaan geweerd wordt, respect wordt getoond voor de eeuwenoude monumenten en directe omgeving. Ook Alkmaar zal voller worden, liever niet anoniemer. Béétje bruisend mag ook. Als ‘trouw aan de Alkmaarse geschiedenis’ maar de leidraad blijft.