Schermerdijk

Alkmaarse bagger?

Paar jaar geleden deelde ik op 8 oktober gebak uit in een verpleegtehuis, op verzoek van de 8- Octobervereniging. Of ik de patiënten iets kon vertellen over Alkmaars roemruchte historie van die dag in 1573. Ik had een paar flinke groene kaplaarzen aan. “Dames en heren, had u toen buiten de poorten gestaan tussen de Spanjaarden was u blij geweest met een paar flinke laarzen. Want het water steeg die dag tot aan je knieën, dankzij de Geuzen die de dijken doorstaken om de Spanjaarden te verjagen.”

Rampscenario’s maken ons duidelijk, dat als nú de dijken zouden doorbreken, vooral die bij de kwetsbare plekken in onze duinen, we dan binnen een dag onder water staan. Het Rijk, de Provincie, de gemeentebesturen en het Hoogheemraadschap dragen samen de verantwoordelijkheid voor onze droge voeten. Het gaat daarbij niet alleen om de zeewering, maar ook om de binnendijken en de polderdijken. Er mag geen zwakke schakel zijn in de keten van onze bescherming tegen wassend water.

De fusie van Alkmaar met Schermer-Graft-De Rijp op 1 januari 2015 heeft niet alleen pittoreske Noord-Hollandse dorpen onder ons stadswapen gebracht. We kregen er ook de verantwoordelijkheid bij voor een wijds landschap met molens, vaarten èn dijken. De Schermerpolder werd van 1633 tot 1635 drooggemalen met 52 molens. Er zijn er nog 11 over, nadat in 1925 werd overgegaan tot elektrische bemaling. Die elf staan er voor de sier of met een museumfunctie, prachtig cultureel erfgoed. De Schermer-Molenstichting doet goed werk met het onderhoud. Dankzij subsidies heeft de stichting  zelfs lang stilgelegde molens weer aan het malen gekregen. Opdat we niet vergeten wat voor huzarenstuk onze voorouders leverden met het droogkrijgen van zulke grote stukken vruchtbare grond. Onze stad profiteerde van de welvaart in de landbouw. Niet alleen de molens, ook de dijken vragen om regelmatig onderhoud. Een deel van de Schermerdijk moet verstevigd worden. Of het Hoogheemraadschap dat wel op de juiste wijze gaat doen?! Daar zijn ernstige zorgen over. De plannen tonen logge verzwaringen met bagger. Maar dan raakt de dijk zijn fraaie, historische steile karakter kwijt. Er zijn betere oplossingen, maar da’s duurder. De betrokken bewoners kunnen nog tot 20 december bij het Hoogheemraadschap een ‘zienswijze’ indienen, bezwaar maken, in eenvoudig Nederlands. Stichting Adapt! neemt het op voor de Schermerdijk en voor de bezorgde Schermer-Molenstichting. Via hvalkmaar.nl leiden we u desgewenst naar de achtergrond. Onder het motto: “Geen bagger op de voorgrond!”

Klik hier voor de achtergrond-informatie van Adapt! En hier voor de Schermer Molens Stichting. En hier voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Schermerdijk2

Schermerdijk