Alkmaarse Domus in de herkansing?

Het lot van Domus ligt weer in handen van architect Maarten Min, net als in 1986. In 1985 was er de Dominicuskerk gesloopt. Sinds 1974 werd er niet meer gekerkt. 30000 handtekeningen van Alkmaarders, die het kerkgebouw wilden behouden, hielpen niet. De gemeente was ook voor behoud, maar wilde er zelf geen geld in steken. De sloop was niet meer te verhinderen. De toen nog jonge architect Maarten Min gaf Alkmaar er Domus voor terug. Een eenzaam restje mocht als ‘torentje voor het bloeden’ blijven staan. Wat was een groter schandaal: het slopen van de Dominicuskerk of de in de ogen van velen foeilijke Domus-winkeltempel? Het hield de gemoederen flink bezig.

Pierre Cuypers (1827-1921) voltooide in 1866 zijn tweede Alkmaarse kerk. De Dominicuskerk werd een wonderschoon gebouw à la de Franse gothiek. In dezelfde stijl voltooide Cuypers in 1861 al de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. Het was zijn doorbraak in West-Nederland. “Neem die maar”, had de bisschop van Haarlem aan het parochiebestuur laten weten. En daar ging men toen niet tegenin. Er had aan het Verdronkenoord ook nog een forse toren moeten komen, maar dat ging niet door. ‘L’histoire se repète’. Immers, de ‘eerste’ Laurentius, de Grote St. Laurenskerk, kreeg zijn toren ook niet. Vanaf donderdag 15 mei kunt u in de Grote St. Laurens trouwens weer het gerestaureerde schilderij zien, waarop die nooit gebouwde toren is afgebeeld. Maar dit terzijde. Hoe dan ook, alweer een Cuyperskerk tegen de vlakte, zal men in 1986 gedacht hebben. Want dat lot was de scheppingen van Cuypers in de vorige eeuw vaak beschoren. “Ouderwets!”, vond men.

Nu beschouwen we Cuypers als de beroemdste Nederlandse architect van de 19e eeuw. Zijn meesterwerken kent u: Rijksmuseum en het Amsterdamse Centraal Station. Met de kerken aan het Verdronkenoord en aan de Laat gaf hij als jonge architect zijn visitekaartje af. We waren er weg van in Alkmaar. Alleen daarom al is het te hopen, dat de Sint Laurentius voor Alkmaar en de architectuurgeschiedenis behouden blijft, ook als tezijnertijd de laatste gelovige er het licht zal uitdoen.

De Domus krijgt binnenkort een forse opknapbeurt, Domus 2.0 komt er aan. Maarten Min mag zich nog een keer uitleven. Zet hem op, Maarten. Als je opknapbeurt Domus 2.0 wat beter laat passen in de monumentale omgeving en bij de schaal van De Laat zouden we nog eens blij kunnen worden met je winkeltempel.