Alkmaarse Piet Tauber en zijn rechtbank

De rechterlijke macht bestond in 2011 200 jaar. Het huidige systeem van Openbaar Ministerie en rechtbank is in 1811 in het leven geroepen door Napoleon. In Alkmaar gingen we wandelend op zoek naar de historie van het strafrecht. Waar stond in de 17e eeuw de gevangenis? Was er een galg in de stad? En wat heeft het stadhuis in Alkmaar te maken met rechtspraak? We mochten de wandeling vaak herhalen, ook voor groepen van buiten de stad. Alleen die eerste keer was speciaal. Toen werkte Piet Tauber mee. De wandeling eindigde in de Raadszaal van het stadhuis. Daar wachtte Piet, 84 inmiddels, ons op. Hij gaf een presentatie over de oude rechtbank. De jonge architect Tauber kreeg op zijn 32e in 1959 de eervolle opdracht om het gerechtsgebouw aan de Geestersingel te moderniseren. Pas op 16 mei 1967, nu dus 50 jaar geleden, vond de eerste zitting plaats in het vernieuwde gebouw. Er waren de nodige problemen bij de bouw, reden waarom het allemaal zo lang duurde. Want tijdens de verbouwing moest de rechtbank gewoon zijn werk kunnen blijven doen. Piet vertelde erover, nog immer bevlogen. Maar een kritische dame in het publiek riep hem ter verantwoording: “Heeft u niet spijt als haren op uw hoofd, dat u dat prachtige gebouw destijds verminkt hebt?”. Oef! Daar ontsnapte kennelijk een grote ergernis. De Raadszaal werd er muisstil van. Piet keek ons geamuseerd aan, glimlachte en liet ons ontspannen met de woorden: ”Mevrouw, u ziet toch zelf wel hoe weinig haren ik nog over heb”. Wij konden allen de conclusie trekken: Piet heeft geen spijt! En hij vervolgde, geduldig en begripvol, minzaam als hij was: “Dames en heren, natuurlijk zou ik met de kennis en smaak van nu zo’n monument hebben ontzien. Maar na de oorlog was de sfeer anders. ‘Ouwe meuk’ oordeelde men over al die 19e eeuwse gebouwen. Die herinnerden maar aan nare tijden. ‘Vooruitgang’ wilde men. Niemand vroeg toen om herbestemming. Iedereen verlangde een moderne, frisse uitstraling.”  En die kwam er met het inmiddels in 1996 ook al weer afgebroken gebouw, dat toen plaats maakte voor hotel Amrath. Piet Tauber mocht 90 jaar worden, vorige week namen we afscheid van hem. Hij hielp ons met de wederopbouw. Hij zag in een lang leven ook weer sommige scheppingen verdwijnen. Zijn Telefooncentrale hebben we nog. De grootste architect uit Alkmaar. Zo blijven we hem eren.

Oude rechtbank

Modernisering en uitbreiding met nieuwe voor- en zijgevel, door Piet Tauber