Bierkade en Accijnstoren Alkmaar

Bierkade: van die dingen! In Alkmaar

Alkmaar zat tien jaar te wachten op een salomonsoordeel over de Bierkade. Is dat er nu, met fietsersvoorrang en auto’s weer in twee richtingen? Het stadsbestuur heeft een compromis gezocht. Maar gevreesd moet worden dat het een bestuurlijk doekje voor het bloeden zal blijken te zijn. Als iedereen tevreden moet worden gesteld is uiteindelijk niemand blij. Het begrip ‘salomonsoordeel’ kennen we nog steeds na duizenden jaren doordat koning Salomon in een moeilijk dilemma de perfecte keuze maakte. Ik hoef het u verder niet uit te leggen. In de stadskrant zal een optimistische wethouder verklaren met dit compromis het ei van Columbus te hebben gevonden. Hoogstwaarschijnlijk worden er ballonnen opgelaten en gebak met het gemeentewapen uitgedeeld. Maar samen betalen we wel het gelag van miljoenen weggegooid belastinggeld voor zwalkend beleid. Achter het verkeersluw maken van de Bierkade zat tien jaar geleden een visie: terugdringen van de ernstige fijnstofvervuiling. En ontwikkelen van een gewilde aanlegplaats voor plezierjachten. Het terugdraaibesluit is gespeend van duurzaamheidsbesef en zonder intelligente visie op de toekomst. De middenstand zou er om gevraagd hebben. De saaiste winkels trokken minder klanten, och arme. Ik reis naar Amsterdam, Haarlem en elders omdat ze die mode en spullen niet onder de rook van de Waag aanbieden. En anders zijn er nog vanuit je luie stoel steeds meer internetbusjes bereid om het jou mogelijk te maken je auto te laten staan. Dat komt ervan als je voor 2020 nog denkt aan te kunnen komen met beleid van 1980.

Heeft dat met de stadsgeschiedenis te maken? Helaas wel ja. Sinds Alkmaars Gouden Eeuw, eind16e, begin 17e eeuw, toen we voorop liepen, is er een besmettelijk bestuursverlangen om de stad op de kaart te zetten. Tegen elke prijs, slechte smaak en groteske overschatting. Zo liet het stadsbestuur in de 19e eeuw ter hoogte van de Bierkade een prachtig deel van de historische binnenstad afbreken om het Noordhollandsch kanaal maar door de stad te krijgen. Toen het kanaal klaar was bleek al snel dat het te smal en te ondiep was voor de modernste zeeschepen. Duur kanaal voor niks. Nul effect op de handel. Eind jaren vijftig wilde men de grachten dempen voor het autoverkeer. Lukte niet door bevolkingsprotest , maar we hielden er wel een dure nutteloze tweebaansbrede autoverkeersbrug halverwege de Oudegracht aan over. Van die dingen! Waar is de toekomstbestendige wijsheid gebleven nu de Bierkade hem nodig heeft?!