De Laat, oorspronkelijk een stadsgracht, kreeg begin 17e eeuw zijn huidige lengte. Een epidemie heeft bij het tot stand komen van de huidige Laat een grote rol gespeeld heeft. In de 19e eeuw greep de cholera om zich heen en eiste veel slachtoffers. Vervuild water was de oorzaak.  Stank en slechte doorstroming van het grachtwater waren de reden om bij de begrotingsbehandeling 1871 te besluiten tot demping van Heul en Laat.

Hiervoor werd de Vest bij de Doelenkluft afgegraven voor de benodigde grond. De nieuwe straat bleef jarenlang een zandweg waardoor regelmatig gesproeid moest worden om het stuivende zand vast te houden. In 1877 ging men vervolgens over tot bestrating. In navolging van de Langestraat veranderde de Laat meer en meer van een bedrijvige woonstraat in een winkelstraat. Grote winkels als V&D en C&A en de Domus zorgden voor veel kooppubliek.

Met de teloorgang van V&D trad er een kentering in. Die zelfs met de  komst van Primark in het Domusgebouw niet gekeerd kon worden. Het coronavirus zorgt nu – in navolging van de cholera – voor leegstand van veel panden. Opvallend hierbij is dat de eigenaar van het V&D-gebouw geheel passief is in het herbestemmen van het pand.

Startende ondernemers hadden er al een hele verdieping in gebruik in de vorm van Het Nieuwe Warenhuis, maar moesten recent toch het veld ruimen, waarna de meesten naar het pand van boekhandel Feijn verhuisden.

Het is te hopen dat de huidige coronacrisis evenals de  cholerauitbraak in de 19e eeuw een katalysator zal blijken voor nieuwe ontwikkelingen, met als resultaat een levendige straat.

Bert Muis, HVA