De Langestraat verpulvert?  

Wie bovenop de Grote Kerk stond kon zien, dat de Langestraat niet zo’n rechte, strakke winkelallee is als we dachten. Er zit een knik in, naar rechts, na de Hema. Historisch gezien een interessante knik. De Langestraat is niet in één keer aangelegd, zoals een nieuwe wijk, waarbij het stratenplan op de tekentafel ontstaat. Hier zien we de getuige van een groeiproces. In de vroege middeleeuwen waren er twee woonkernen, rond de kerk en rond de Mient. Bij de kerk werd geloofd en bestuurd, bij de Mient werd het geld verdiend met de handel. Lange tijd was er na de plek van de huidige Hema geen bewoning. De grond bij de kerk lag wat hoger, op een uitloper van een oud duin. En ook bij de Mient liep zo’n uitloper en hield men de voeten droog. Maar halverwege was de grond drassig. De dwarsstraatjes tot de hoogte van de Hema stijgen nog licht. Maar verderop niet. Toen die twee kernen aansluiting met elkaar zochten moest men rekening houden met de kwaliteit van de ondergrond en wellicht ook met grondeigendommen. Dat zal die knik verklaren. Van een zandpad en karrespoor werd de straat in de loop der eeuwen een keien-en schervenpad, daarna een stenen weg, een woonstraat, een rijbaan, zelfs met een tram, en uiteindelijk in onze tijd een winkelwandelallee. De bekendste straat van de stad mag best allure hebben. Daarom is er enkele jaren geleden lang gedubd over een nieuwe bestrating. Er werden proefstroken aangelegd en bewoners en winkeliers mochten hun oordeel geven. Ook onze vereniging liet van zich horen met het advies om met een klinkerbestrating aan te sluiten bij het historische karakter van de Langestraat. Men koos echter, geïnspireerd door voorbeelden van elders, voor een tegelvloer van natuursteen. Waarom Verona en Barcelona wel en wij niet, was de gedachte. Onze dames moeten eindelijk ook eens met hoge hakken zonder struikelgevaar kunnen winkelen en flaneren. Toen de vernieuwde straat op 30 november 2016 feestelijk werd geopend met een vervaarlijke skateboardact begrepen wij al dat de elegantie het ging verliezen. Gaat dat wel goed met die zware vrachtauto’s in de vroege ochtend, riepen wij nog. Inmiddels zien we dat het niet goed gaat. De straat vertoont steeds meer gaten en scheuren, een groot deel van de hardstenen tegels is kapot. Wij zijn van stof en tot stof zullen wij wederkeren. De Langestraat ook, want hij verpulvert. Help!  (Zie de foto’s op hvalkmaar.nl)