Dreiging in Alkmaar?

Nu ik u in de vorige column vertrouwd heb gemaakt met het begrip ‘hamei’ wil ik uw aandacht vragen voor die andere hamei bij het Heiligland, uit 1639. Ook hier, als bij de Boomhamei, is er sprake van een zorgvuldige restauratie. Dat was in 1983. Toen moest het kabinet Lubbers I door oplopende overheidsschulden drastisch bezuinigen. Ook Alkmaar merkte dat heftig. Die combinatie van bezuinigen en kostbaar restaureren deed zich dus al eerder voor. Èn…ook met een hamei. Menigeen heeft het ten onrechte over de ‘Schermerpoort’. Maar die poort staat er niet meer. Die is wel nog te zien op het schilderij, dat onze vereniging vorig jaar geschonken kreeg door de dr.HofsteeStichting. Schilder J.F.Vorgeman heeft de poort vastgelegd vlak voor de afbraak in 1854. De ophaalbrug werd in 1853 vervangen door de huidige. Die hamei stond het verkeer niet in de weg en mocht dus blijven. Straks hebben we er dus twee. In het kanaal vlak bij de Schermerhamei werd bij bouwvoorbereidingen een brokstuk opgevist met een leeuwenkop. Waar kwam die kop vandaan? De vraag viel vrijwel samen met het moment, dat wij dit schilderij kregen. Daarop is te zien, dat de vroegere Schermerpoort gesierd werd door leeuwenkoppen. Het gevonden exemplaar is van de linker leeuw. Leuke toevalligheid. Hij wordt nu bewaard door de dienst Archeologie. De hameien en de leeuwenkoppen beschermen Alkmaar niet meer. De dreiging waar Alkmaar onder gebukt zal gaan in de komende tijd is van een heel andere orde: hoogbouw in het centrum. Want hoewel de politiek met stoere affiches bij de laatste verkiezing ons beloofde geen hoogbouw in het centrum toe te staan verrijst straks de ene na de andere blokkendoos. Mulder en de nieuwe Domus aan de Laat, het nieuwe NS-Station, de Oosterburgstraat. In die straat is men verbijsterd, maar de gemeente is doof voor de klachten van de bewoners, die hun authentieke straatje zien veranderen in een winstproject voor de ontwikkelaar. En over de kale brandplek in de Langestraat gaat nu het verhaal rond, dat het hoog wordt met 20 appartementen. De stad verandert langzaam maar zeker in een kopie van Almere. Een volgende generatie zal zich verbaasd afvragen hoe we de-kip-met-de-gouden-eieren, onze aantrekkelijke oud-Hollandse stad, teloor konden laten gaan. De mooie hameien zijn een duur doekje voor het bloeden van het centrum. Alles wat laag en oud is, en niet monumentaal, is vogelvrij verklaard. Over Alkmaarse dreiging gesproken!