En het had zo mooi kunnen worden…in Alkmaar

In een 12 ½ jubileumfeestje had niemand meer zin. Op 27 maart 1906 had dat eigenlijk gevierd moeten worden. Maar toen lag de Cadettenschool aan de Wilhelminalaan inmiddels flink onder vuur: te duur, te elitair, overbodig. De kritiek uit Den Haag bracht Alkmaar niet in feeststemming. Aan de cadetten op de foto uit 1905, met heel veel drank en sigaretten, heeft het niet gelegen.

En Alkmaar was nog wel zo trots geweest, dat het in 1893 gelukt was om deze unieke school naar de stad te halen. Er was er geen tweede van in het hele land. En hij diende een nuttig doel. Want het leger had een chronisch tekort aan officieren. Er gingen maar weinig hbs’ers naar de KMA in Breda. Dat schoot niet op. We wilden het doen op de manier van de Pruisen. Die gingen prat op hun militaire kostscholen. Nijmegen en Zaltbommel hadden er ook wel zin in maar konden de Minister minder bieden. Alkmaar was gul: een mooi stuk grond tussen de bomen en een krediet voor de bouw. Na drie jaar hbs kon je worden toegelaten, mits gezond, het toelatingsexamen haalde en je ouwe heer 400 gulden per jaar wilde betalen. Tenzij je meteen aangaf, dat je naar Nederlands-Indië wilde. Dan was het gratis. Je was twee jaar onder dak, deed als het ware hbs 4 en 5 met extra veel gym en legerkunde. Maar dan kon je naar de officiersopleiding in Breda. Je tekende voor negen jaar. Na Alkmaar en Breda diende je dan nog vier jaar als officier. En zo hoopte Den Haag meer jongens te interesseren voor de KMA. Jaarlijks 50 cadetten van Alkmaar naar Breda was het streven. Aanvankelijk lukte dat aardig. Het militaire paradepaardje naar Pruisisch model werd echter al gauw te duur. En met die 400 gulden trok je alleen de hogere kringen aan. De Eerste Wereldoorlog zorgde nog voor uitstel van executie. Kort daarna was de Cadettenschool in Alkmaar niet meer nodig. Later mocht het ziekenhuis zich ontfermen over het complex. Veel is er van gesloopt, maar de bijzondere voorgevel met het originele toegangshek hebben we nog. Op onze website vindt u een fraai artikel over de geschiedenis van de Cadettenschool. En op 7 april (start voor het Murmelliusgymnasium, 19.00 uur) kunt u tijdens onze eerste voorjaarswandeling nog veel meer bijzonders leren over de opmerkelijke geschiedenis van het Alkmaarse onderwijs.