FLANEREN LANGS DE STADSRIVIER VAN ALKMAAR?

Meteen maar iets rechtzetten voor u verder leest. We hebben geen stadsrivier in Alkmaar. Zoals Londen aan de Theems, Parijs aan de Seine, Florence aan de Arno. Laat u niks wijsmaken door ons stadsbestuur, dat in de Stadsvisie Alkmaar 2040 rept van onze ‘stadsrivier’ met gewilde oevers om langs te bouwen en te flaneren. Wij hebben het Noordhollandsch Kanaal. Maar daar is niks mis mee. Dat Kanaal van ons kent mooie verhalen. Een geschiedenis van een gehoopte hoorn des overvloeds tot een martelgang van armoede en uitbuiting. Dat kanaal is er gekomen met bloed, zweet en tranen. Maar we gingen er niet de kapitalen mee verdienen die ons waren voorgespiegeld in de 19e eeuw. Anderhalve eeuw zat Alkmaar in zijn maag met dat kanaal, dat de stad doorsnijdt en slechts tot enig nut is voor de pleziervaart. Al in 2012 probeerden we ons stadsbestuur wakker te schudden. Toen we de barricaden opgingen om Ringers van de sloop te redden. Ons appèl op de stad was toen: vergeet het Kanaal als obstakel en lastig probleem waar dure bruggen voor nodig zijn. Met de visie van de bevriende Alkmaarse architect Mark Koning lieten we met veel luchtfoto’s van ‘riviersteden’ in de wereld zien wat voor stedenbouwkundige kansen een waterloop door een stad kan bieden. Ringers met een flaneerboulevard en een relaxterras, zoals we voorstelden, werd toen nog verworpen. Nu,  na vijf jaar, gaat dat er toch van komen. Ons voorstel van 2012 wordt alsnog uitgevoerd. Fantastisch! En het stadsbestuur pakt meteen stevig door. De oevers van ons kanaal worden bebouwd met mooie nieuwe wijken. Het succes van de nieuwe huizen langs het Zeglis en van het Schermereiland laat zien hoe gewild die plekken zijn. Wonen aan het water is riant. Ons Kanaal heeft nog plek genoeg om de stad te verrijken. De projectontwikkelaars doken meteen gretig op die Stadsvisie en zien al een plattelands Manhattan verrijzen op Overstad. En waarom niet. Maar we geven er wel een dringend advies bij: laat ons Kanaalgebied niet als in de tweede helft van de vorige eeuw door snelle verdieners verloederen met saaie architectuur: parkeergarages, Stadskantoor, Landbouwhuis, politiebureau, Arcade, Kwakelhuis…Alkmaar heeft een gerenommeerde stedenbouwkundige nodig, die over de kennis en de regiekracht beschikt om van die mooie toekomstvisie een prachtige realiteit te maken. Waar niet alleen de grootverdieners, maar alle burgers blij van worden. En waar we graag komen flaneren.

Artist impressie plein en kade bij de vernieuwde Ringers 2017

Artist impressie plein en kade bij de vernieuwde Ringers, Mark Koning & HVA 2012