Zoals u misschien weet: op woensdagavond 13 november a.s. organiseert de Historische Vereniging Alkmaar voor de 15e keer een Puienprijsavond. Niet alleen is het een spannende avond voor de 20 genomineerden die allen hopen dat ze winnaar zullen zijn in hún categorie, en zijn er 8 eervolle vermeldingen die vereerd zullen zijn, maar een drietal eigenaren van panden zullen niet uitkijken naar deze avond. Het gaat om panden – om precies te zijn: drie panden met een monumentenstatus – die van de HVA een gele kaart ontvangen.

De Puienprijscommissie stelt op deze manier tweejaarlijks een paar excessen aan de kaak van panden, die al lang niet meer voldoen aan redelijke eisen van welstand en zich in een deplorabele staat bevinden. Een verwaarloosde situatie roept vaak vandalisme op en kan verloedering van een omgevingsbeeld met zich meebrengen. Maar ook een bouwplan dat afwijkt van de welstandscriteria of de monumentale waarde van een pand teniet doet kan een gele kaart krijgen. De commissie hoopt hiermee te bewerkstelligen dat zowel eigenaren als gebruikers zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor het (negatieve) effect van hun pand op het straat- of omgevingsbeeld. In sommige gevallen mag ook initiatief van de gemeente verwacht worden om eigenaren aan te spreken dan wel om na te gaan of er in het bestemmingsplan beperkingen zijn, die wellicht door een afwijking of een gezamenlijk initiatief weggenomen kunnen worden.

Goed om te weten: de Historische Vereniging Alkmaar doet méér dan alleen historische wetenswaardigheden vertellen over die – inderdaad – schitterende historie van deze stad. Sinds de jaren ’70 is de HVA gesprekspartner van de gemeente Alkmaar als het gaat om Welstand. Het bestuur van de HVA vindt dat die rol heel belangrijk is en wellicht belangrijker wordt. Als het om ‘beschermen’ van ons historisch erfgoed gaat, gaat het ook over wat er nu nóg staat: de historische stad.

De kaarten worden kort toegelicht op de Puienprijsavond die wordt gehouden op woensdag 13 november a.s. in het Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8 in – uiteraard – Alkmaar.

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Eigenaren, exploitanten en architecten van de genomineerde panden ontvangen een uitnodiging. Als belangstellende bent u van harte welkom, de toegang is gratis.

Meer informatie vindt u natuurlijk hier, op deze website.

Photocredits: Elsinga, J. / collectie Regionaal Archief Alkmaar / RAA011011350.