We hebben in Alkmaar een wijk of stadsdeel dat het ‘geschiedenisstadsdeel’ genoemd zou kunnen worden. Het is het deel dat begint met het Regionaal Archief Alkmaar aan de Bergerweg en zich verbonden weet met het Zocherkwartier dat één geheel vormt met Bloemwijk. Maar: wát heeft deze wijk met geschiedenis te maken?

Kijkt u daarvoor eens op de stadskaart naar de straatnamen. Een aantal heeft geen bloemennaam, maar draagt de naam van Alkmaarse geschiedschrijvers. Als u Bloemwijk binnenloopt , komt u achtereenvolgens door de Schagenstraat, de Van der Woudestraat, de Eikelenbergstraat, de Boomkampstraat en de C.W. Bruinvisstraat. Deze mannen waren het Alkmaarse neusje van de zalm op geschiedschrijversgebied.

Cornelis van der Woude was begin 17e eeuw schoolmeester in Alkmaar. Hij schreef ‘De Kronyck van Alkmaer’. Het boek kwam uit in 1645 en kende talloze herdrukken. Hij hield van Alkmaar wat blijkt uit de volgende zinnen: ‘Het is een soo uytnemende schone en vermaerde stad die voor geen van de Nederlandsche steden in frayigheyt, puntigheyt ende deurluchtigheyt en behoeft te wijcken.’

Simon Eikelenberg leefde van 1663 tot 1735. Hij stelde zich ten doel een betrouwbaarder en vollediger geschiedwerk te schrijven en verzamelde en kopieerde hiervoor 4712 bladzijden verdeeld over 16 banden. Het boek hierover kwam in opdracht van het gemeentebestuur in 1714 uit. Maar hij was met zijn beschrijving blijven steken rond 1300. Het verdere materiaal vroeg natuurlijk om verwerking en daarvoor zocht de gemeente een opvolger.

Gijsbert Boomkamp werd hiervoor aangezocht. In 1747 verscheen ‘Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelaten papieren van Simon Eikelenberg’. Hij verklaarde onpartijdigheid na te streven en niets aan te nemen zonder bewijs.

C.W. Bruinvis publiceerde een groot aantal geschiedkundige werken, evenals een nadere studie over zijn voorgangers. Hij was achtereenvolgens apotheker, redacteur van de Alkmaarsche Courant, raadslid en wethouder. Hij wordt in 1900 op ruim 70-jarige leeftijd tot stadsarchivaris van het gemeentearchief, nu Regionaal Archief, benoemd. En daarmee is het verband tussen Zocherbuurt (Regionaal Archief) en Bloemwijk (geschiedschrijvers) gelegd. Bloemwijk is momenteel erg in het nieuws, want het wordt bedreigd met sloop.

Wilt u meer weten over Bloemwijk/Zocherkwartier? Doe mee met de tweede HVA-stadswandeling ‘Tussen spoor en Westerweg’ op maandagavond 3 juni.

De start is om 19.00 uur bij het Murmelliusgymnasium . En de deelname is (altijd) gratis.

Bert Muis