Gezellige schooltijd in Alkmaar?

Hoewel we allemaal in dit gezegende land het recht hebben om naar de rechter te stappen om ons gelijk te halen maken velen zich zorgen om wat men noemt de ‘juridisering’ van het onderwijs. Dat de verdrinkingsdood van een meisje tijdens of vlak na de zwemles onderzoek en een gerechtelijke uitspraak vergen, hoe het ook uitpakt,  zal niemand vreemd vinden. Maar een claim van tienduizend euro neerleggen bij een schoolbestuur, omdat je beide kinderen door eigen keuze de schoolfotograaf misten, kan op aanzienlijk minder begrip rekenen. Het is lang geleden, dat het oordeel van de meester en de juf nimmer in twijfel werd getrokken. Hun pedagogische autoriteit stond buiten kijf. Dat een rechter hun handelen ging beoordelen zou als absurd zijn ervaren. Het was de tijd, ruim een eeuw geleden nog maar, dat goed onderwijs voor allen niet vanzelfsprekend was. Je moest het je kunnen permitteren om je kinderen naar school te sturen met schone nette kleren en een gevulde maag. De emancipatie van de arbeider liep parallel aan het terugdringen van de kinderarbeid en aan het verbeteren van het onderwijs voor allen. Tijdens de ‘verzuiling’, zeg maar van 1850 tot 1950, leefden liberalen, socialisten, rooms-katholieken en protestanten met elkaar, maar nadrukkelijk ook naast elkaar. Dat zag je terug in het onderwijs. Ook in Alkmaar. Wat dacht je van de prachtige beker, die wij onlangs aangereikt kregen uit een nalatenschap. Dat moet een groot feest zijn geweest in 1908. De 25e keer vanaf de Bierkade naar Schoorl met een boot, in dit geval de Czaar Peter, van Alkmaar Packet. Na het geduldig stilzitten tijdens het varen mocht de jeugdige energie verbruikt worden op het klimduin. Het gaat hier om de kinderen van de scholen van de ‘Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek in Nederland, de afdeling Alkmaar en omstreken’. De voorloper van het openbaar basisonderwijs in de stad. Dat het volksonderwijs moest worden bevorderd en dat er moest worden gecontroleerd op aanwezigheid, door vrijwillige idealisten uit de betere kringen, zegt veel over de prille organisatie van onze scholen. Maar wat een plezier straalt er af van de foto’s met de kinderen, zie onze website www.hvalkmaar.nl. Die 25e keer werd er trots een jubileum gevierd. Alle kinderen kregen zo’n mooie beker ter herinnering. Er zijn er wellicht nog meer in Alkmaar bewaard. Maar ook zo’n mooie gave, alsof hij zo uit de doos komt?