Groen zien in Alkmaar?

Je kunt het naar je zin hebben in de stad, genieten van fraaie gevels,  mooie winkelstraten en gezellige terrassen. Maar toch kan je het een verademing vinden als je een mooi plantsoen aantreft, of een bomenlaan, of een fraai aangelegd park. Ook dat is je stad, maar met een andere sfeer. Je lijkt het nodig te hebben om in balans te blijven met de drukte om je heen. Hebben onze grootouders dat beter aangevoeld dan wij? Of was er gewoonweg veel meer ruimte voor groen? Als je de luchtfoto ziet van het St. Elisabeth Ziekenhuis van zo’n tachtig jaar geleden dan verwonder je je over de riante parkachtige aanleg rond de gebouwen. Werd er toen al zo goed begrepen wat een weldadige omgeving kan bijdragen aan je genezing? De foto zal de Emmabuurt, die deze dagen actie voert voor meer groen in de wijk, doen likkebaarden.

Dat geldt wellicht ook voor de ‘klankbordgroep’ die is ingesteld voor het nieuwe ziekenhuis in De Hout. De Historische Vereniging Alkmaar doet er aan mee. We presenteerden er onlangs onze visie, te lezen op hvalkmaar.nl. De hoofdlijn? Bouw een compact ziekenhuis, beperk je ruimtebeslag op ons stadsbos zo veel mogelijk. En benut de gelegenheid om het bos terug te geven aan de wandelaars en de fietsers. Laat de Hout weer voor Alkmaar zijn, wat het Vondelpark is voor Amsterdam,  Hyde Park voor Londen en Central Park voor New York: een park voor rust en recreatie. En wat zou het mooi zijn als het bijzondere bosplan van tuinarchitect Leonard Springer uit 1902 daarbij in ere wordt hersteld. Ook als er op goed gekozen plekjes iets te zien zou zijn van de nog oudere bosontwerpen, zoals het verdwenen 17e eeuwse Sterrenbos bij Westerlicht en de 18e eeuwse formele tuinen. Uiteraard pleiten juist wij voor deze historische accenten. Hans Koolwijk schreef voor ons ooit een mooi geïllustreerde geschiedenis over De Hout, te vinden op hvalkmaar.nl.

We willen een mooi compact ziekenhuis in De Hout èn een stadsbos met allure. We willen een groene Emmabuurt èn mooie nieuwe huizen. Er is veel wijsheid nodig om de belangen van stadsgroen èn stadsontwikkeling in balans te houden. Overleg, begrip willen zoeken, betrokkenheid blijven tonen zijn steeds de ingrediënten om tot wijze duurzame besluiten te komen. We wensen, dat die wijsheid bekend is bij alle betrokkenen, in het bijzonder bij het stadsbestuur, het ziekenhuis en de projectontwikkelaars.