Heija hijsen maar op het Waagplein!

‘De HVA moet niet aan politiek doen’, liet de voorzitter van de lokalo’s weten. Doen we ook niet. Bedoeld werd: we mogen geen kritiek hebben op de zittende coalitie. ‘Want dat deden jullie bij de vorige politieke elite ook niet’, werd erbij gezegd op onze Facebookpagina. De voorzitter meldde, dat hij een heel ander beeld had van een historische vereniging. Hier spelen twee dingen: ander gevoel voor humor en gebrek aan feitenkennis. Met het eerste zullen we moeten leren leven, -hebben meer politici nu eenmaal last van-, maar aan het tweede kunnen we wat doen: De HVA is in 1925 opgericht. De eerste leden protesteerden toen heftig tegen de heersende politieke elite, die de grachten wilde dempen. En met succes. In 1965 was dat weer nodig, toen, -in de woorden van het Ministerie van OC&W-, zelfs sprake was van een ‘totale vernietiging van het bestaande stadsbeeld’. H. Ringers, de strijdbare voorzitter van de vereniging ‘Oud Alkmaar’, speelde een belangrijke rol in het verzet. Het onzalige plan werd in 1967 definitief afgewend. De HVA (toen nog “Oud Alkmaar”) werd er de grote vereniging door die het nog steeds is. De huidige uitverkoop van monumenten dreigt andermaal het bestaande stadsbeeld te veranderen, niet zo zeer in het gevelaanzicht, als wel in de toegankelijkheid voor het publiek. Wie meent, dat wij daar niks van mogen zeggen, kent de stadsgeschiedenis niet en miskent ons bestaansrecht.

Maar we willen best een keer de traditionele HistoriSCHe VerEEniging uithangen. We hebben zelfs een leuk, nostalgisch onderwerp: gun Alkmaar een fraaie middeleeuwse kraan ! Jan Roobeek van Kaeskoppenstad bouwde hem met vrijwilligers en leerlingen. Vorig jaar was de kraan te zien. Maar na een paar dagen Kaeskoppenstad verdween hij weer in een loods. Permanent in beeld, mèt fraaie huif, is de droom van Jan. Zo stonden ze vanaf de 13e eeuw hier aan de kade om de boten te lossen, waardoor de stad zo’n welvarende marktplaats kon worden. De kraan als symbool van handelsgeest en ondernemingszin. Dat moet de huidige politieke elite toch als een ideale mix van cultuurhistorie en economie in de oren klinken. Kom op dus met die vergunning en help Jan en zijn Kaeskoppenclub met de fondswerving om iets leuks voor de Alkmaarders en toeristen te doen. “Majesteit, daar komt straks ook nog een mooie kopie van een dertiende-eeuwse Hanzekraan”. “Nou, dat wordt dan ‘heija hijsen maar op het Waagplein’, meneer Bruinooge!”.