Een half jaar geleden – om precies te zijn: op 17 juni – heeft de zesde en voorlaatste onthulling van herdenkingsstenen plaatsgevonden. Hoe zit dit precies, wat zijn die herdenkingsstenen? In een reeks  van 7 onthullingen, dat in november 2015 begon, zijn de herdenkingsstenen (voorheen: Stolpersteine) in Alkmaar gelegd en onthuld. Bij de eerste steenlegging werden 26 stenen in het straatwerk geplaatst. De Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is de initiatiefnemer. Op 5 maart a.s. worden de laatste stenen onthuld. Een bijzonder moment in het 75 Jaar Bevrijdingsjaar.

Een gezelschap van bijna 100 mensen – nabestaanden van de slachtoffers die herdacht zouden worden, genodigden van de Joodse gemeenschap, sprekers, leden van het Artiance strijkkwartet én huidige bewoners van de panden waar de stenen onthuld zouden worden – kwamen in juni naar de conferentiezaal van het roc Horizon College aan de Kruseman van Eltenweg in Alkmaar voor de openingsbijeenkomst.

Deze bijeenkomst ging vooraf aan de wandeling langs de voormalige 9 woonhuizen waar de 17 slachtoffers tijdens de oorlog woonden, voordat ze gedwongen naar Amsterdam moesten vertrekken in 1942. Het bestuur van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar had zich veel moeite getroost om nabestaanden te zoeken, te vinden en uit te nodigen voor deze middag. Vanuit het buitenland zowel als uit vele plaatsen in Nederland waren zij gekomen. Bijzondere ontmoetingen vonden plaats tussen nabestaanden, die vaak van elkaars bestaan niet op de hoogte waren. Het bestuur is elke keer weer dankbaar dat dit voor haar ogen gebeurt.

Sprekers waren burgemeester Bruinooge, David Simon, voorzitter van Yad Vashem Nederland, en rabbijn Katz van de Gerard Dou Synagoge in Amsterdam en zij werden door stemmige muziek, ten gehore gebracht door een strijkkwartet, afgewisseld. De wandeling langs de 9 panden waar de herdenkingsstenen waren gelegd, kon om 17 uur afgerond worden. Bij ieder huis werd een In Memoriam uitgesproken, waarin kort werd verteld over de slachtoffers en het lot dat zij ondergingen. Op elke steen werd een roos gelegd.

Dankzij de hulp van het roc Horizon College, gemeente, stadswerk en vrijwilligers kan worden gezegd: hun namen zullen niet verloren gaan! Op dit moment zijn dat de namen van 126 Joodse Alkmaarders, die herdacht zijn. Op 5 maart 2020 hoopt de stichting de namen van alle Joodse Alkmaarders, die vermoord zijn, herdacht te hebben.

De route en de lijst met personen die met een steen zijn herinnerd zijn te vinden op de website van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar. De route met foto’s van de panden en achtergrondinformatie is ook te vinden op de site van het Regionaal Archief Alkmaar. Hierop is een aantal panden via Google-Streetview te bekijken.