Wij hebben deze week het bericht ontvangen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid, Gerard Toorenburg, op 18 juli 2020. Het is een groot verlies.

Gerard Toorenburg en Leen Spaans in 2012.

Gerard was actief en van grote waarde voor de Historische Vereniging Alkmaar. Zo hebben we zijn vasthoudendheid leren kennen in verband met de reconstructie van de Nieuwlandbrug. Zonder zijn voortrekkersrol zouden wij dit mooie plek in de binnenstad van Alkmaar niet hebben gekregen. De HVA heeft hem hiervoor in 2012 in het zonnetje gezet door aan hem de Oud Alkmaarprijs toe te kennen.

Gerard was er altijd: op de jaarvergaderingen, de lezingen, en waar hij zich verder kon inzetten voor Alkmaar. Wij zullen zijn humor, zijn loyaal-kritische houding, zijn gezellige verhalen, en zijn gezelschap ernstig missen.

Carol Korringa,
voorzitter