Instortingsgevaar in Alkmaar?

Het waren niet de geringste namen, die de Alkmaarders opriepen geld te storten voor het behoud van de Grote Kerk: Van Kinschot, Belonje, Bosman, Van Foreest, Hofstee, Leesberg, Ringers, om er enkele te noemen. Werkelijk alle notabelen van de stad stonden vermeld onder de dringende brief, die bij de stadgenoten in de bus kwam. “De ramp die dreigt kan nog worden afgewend, mits ten spoedigste hulp wordt geboden.” De plechtige zinnen moesten de burgerij verleiden om royaal te doneren.

Wat was er gebeurd, nu precies tachtig jaar geleden? Op een woensdagmiddag hoorde de vrouw van de koster een harde knal in de kerk. Maar ze kon de oorzaak niet ontdekken. Twee vooraanstaande architecten, tevens lid van de kerkvoogdij, Ringers en Saal, vonden de malheur. Een grote steunbeer buiten de kerk en drie kleinere binnen aan de 15e eeuwse zuidmuur waren gescheurd. Er waren al grote zorgen over de westmuur. Nu stond de kerk op twee plaatsen op instorten. De kerk moest worden gesloten, het plantsoen erom heen afgezet. Het naastgelegen postkantoor liep gevaar en werd dus ook gesloten. De Minister werd ingelicht. Opnieuw bleek, dat de Grote Kerk verloren dreigde te gaan. Dat gebeurde ook al in 1923, toen de kleine klokkentoren bijna omlaag kwam wegens volkomen verrotte steunbalken. Toen de reparatie in 1926 geklaard was en de klokken weer klonken was het geld op. Terwijl men wist dat er nog meer hoogst noodzakelijk onderhoud wachtte. In 1937 maakte die knal duidelijk dat de keuze ingrijpen of afbreken niet langer kon worden uitgesteld. Het lukte nog net vóór de oorlog, in 1939, om met voldoende kapitaal aan de grote restauratie te beginnen, die tot 1948 zou duren. In de oorlogsjaren kon er bijzonder genoeg worden doorgewerkt.

Nu staat onze 500 jarige Grote Kerk er als een fitte vutter bij. Na ruim 480 jaar kerkelijk gebruik aan een tweede leven begonnen als museum, concertzaal en ontmoetingsplek. Er is alle reden om blij te zijn met de inspanningen van onze voorouders om het meest bijzondere gebouw van onze stad te behouden en door te geven aan een volgende generatie. In feite doen wij dat als stadsgemeenschap nu ook. Er komt een prachtig rijk geïllustreerd boek uit over de enerverende bouw- en restauratiegeschiedenis van de Grote Kerk. In het najaar van 2018, als bijdrage aan het jubileum. Op hvalkmaar.nl vindt u alle informatie. En heel  goed nieuws: geen instortingsgevaar!