Op de hoek Vondelstraat en Albertina Agnesstraat heeft de woningstichting Van Alckmaer voor Wonen een flat gerenoveerd om niet alleen weer de tand des tijds te kunnen doorstaan, maar ook om de flat beter te isoleren om zodoende beter de klimaatdoelen te kunnen halen. Het resultaat mag er zijn, alleen: dat rare betongeval met dat bankje ervoor, hadden ze dáár niks aan kunnen doen?

Is het de taak van een woningcorporatie om kunstwerken- want dat is het – te onderhouden. Of, omdat het kunstwerk zich in de openbare ruimte bevindt, is het de taak van de gemeente om het kunstwerk te onderhouden? De Historische Vereniging Alkmaar heeft zich samen met Heemschut en de Monumentenman sterk gemaakt voor restauratie. U herinnert zich misschien nog de column die we er aan hebben besteed met als titel: ‘Zorgplicht voor Alkmaarse kunst’ met als belangrijkste conclusie, dat kunst in de openbare ruimte niet alleen op straat staat, maar vaak ook op straat ligt. De column kunt u op deze website nog een doorlezen.

Na de zorgvuldige renovatie van de flat staat het reliëf er verlopen bij. De plaats van het bankje is veelzeggend, een goede plek om het kunstwerk niet te hoeven zien. Maar er is gelukkig goed nieuws: de gemeente heeft advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gevraagd die de staat van het reliëf door een materiaaldeskundige heeft laten beoordelen en concludeerde dat het een interessant kunstwerk betreft, niet alleen vanuit kunsthistorisch, maar óók vanuit materiaal-technisch oogpunt.

De gemeente Alkmaar en Van Alckmaer trekken beiden de beurs zodat tot restauratie kan worden overgegaan. Anne Rupert, restaurator van steen en steenachtige materialen, begint in september met de restauratie. Wanneer de bestrating en de borders ook aangepakt worden – en Stadswerk heeft namelijk al bewezen dat zij dat heel goed kunnen – ziet de entree van de flat er weer fraai uit zodat het bankje andersom geplaatst kan worden.

Feyko Alkema, HVA