Heeft u dat ook? Je staat voor je boekenkast en je denkt: ‘Het wordt tijd om op te ruimen’. Je dierbaarste boeken wil je nog wel een tijdje meenemen in je leven, maar veel van die oude stofnesten kunnen zo langzamerhand wel naar de kringloop. De senioren onder ons zijn van de generatie, dat je geletterd moest zijn wilde je meetellen. Lundia is er beroemd mee geworden. Wie schafte niet in zijn jeugd meters boekenkast aan. .?

Maar het beeldscherm en het e-boek hebben ons ingehaald. De chique Lundiawinkel aan de Laat is al lang de stad uit, alleen de naam Lundiahof voor het nieuwe appartementencomplex daar herinnert er nog aan. Een volgende generatie zal zich vast afvragen: “Lundiahof? Hoezo?” Tegen die achtergrond is het bijzonder dat er in onze stad nog een heel oude boekenverzameling bewaard is gebleven. Onze verre voorouders zouden hun wenkbrauwen flink fronsen als ze hun kostbare boekwerken getypeerd zagen als ‘stofnesten’.

Rijk bezit
In de vorige eeuwen waren boeken een rijk bezit, alleen de gefortuneerden konden zich een gevulde boekenkast permitteren. Of de staat. Zo meenden onze stadsbestuurders eind zestiende eeuw, na de grote omwenteling van de macht (1573, verlost van het Spaanse juk, aan de kant van de Prins van Oranje, protestants stadsbestuur) dat Alkmaar moest uitstralen een ‘stad van niveau’ te zijn. Daar hoorde een dure bibliotheek bij. Die kwam er in de kleine zaal boven de ingang van de Grote Kerk: Alkmaar had zijn Librije! De boeken lagen er vast aan een ketting. Je kon ze alléén daar lezen. Sindsdien is er altijd het besef gebleven, dat het om een kostbaar boekenbezit ging.

Witte handschoentjes
Met name onze eerste stadsarchivaris Cornelis Bruinvis zorgde ervoor in de 19e eeuw, dat men er zuinig op moest zijn. En zo kwamen ze tenslotte in deze tijd in de hightech klimaatbunkers van ons Regionaal Archief te liggen. Met witte handschoentjes aan mag u ze op aanvraag doorbladeren. Het zijn meer dan 300 banden, vaak in het Latijn, met prachtige illustraties.

Wie bewaart die heeft wat!
In september komt er eindelijk het lang verwachte boek over uit: Kennis is Pracht. Het vertelt het verhaal van die bijzondere verzameling aan de hand van meer dan duizend afbeeldingen. Als u ook een exemplaar wilt bemachtigen moet u er snel bij zijn met de voorintekening. Ga dan naar deze website.  Daar vindt u wat u moet weten over Kennis is Pracht, à €19,95. Wie bewaart die heeft wat!

Leen Spaans