Wilhelmina Station Alkmaar 18 mei 1914 perron 1

Lakei in Alkmaar?

Vijf over vijf is het op de foto. Wat zien we nog meer? Waar is dit, wanneer, met wie en waarom?  Soms wordt ons een foto aangereikt die we nog niet kennen. Deze bijvoorbeeld kwam van de Hoornse Historische Vereniging: “Of wij het konden thuisbrengen? Iets in Alkmaar?” De kleine foto was niet scherp en verkleurd. Maar met digitale technieken heb je hem zo twintig keer groter op je scherm,  verscherpt en helder. Dat helpt. Bovenaan de foto, links van het midden, komt ‘ALKMAAR’ te voorschijn. Staan we hier op perron 1, gelet op de gietijzeren pilasters? Op de achtergrond verdringt het publiek zich achter een hek. De dames in lichte zomerjurken. Daarvoor staat een gesabelde bromsnor, waar men eerbiedig afstand van bewaart. Dan een groepje donker geklede heren, allen de ogen gericht op een jonge vrouw, die vaag is afgebeeld. Wellicht doordat zij de enige is, die op het moment van de foto beweegt en loopt in de richting van de opvallende lakei aan de linkerkant. Zij en de lakei zijn trouwens ook de enigen die recht in de lens kijken. Als er een lakei in Alkmaar is dan natuurlijk ook een vorstelijk persoon. Zien we soms koningin Emma of koningin Wilhelmina? Dat zou het toegestroomde  publiek verklaren. Het gaat in ieder geval om een zeer belangrijke gast, want ieder heeft zijn hoed afgenomen, de baardmans midden-achter gaat dat met zijn ‘hoge zije’ ook nog snel even doen. Via internet, Facebook, de rubriek ‘Je bent Alkmaarder als…’, komen we er met de hulp van meelezers achter, dat het koningin Wilhelmina moet zijn. De foto blijkt genomen op 18 mei 1914. Zij bracht toen een bezoek aan West-Friesland, te beginnen in Enkhuizen. De toer eindigt in Alkmaar. Om 17.05 uur houdt de lakei de deur van het koninklijke rijtuig voor haar open. De heer met indrukwekkende hangsnor is burgemeester Ripping. Niemand heeft er enig idee van dat 10 weken later de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en dat ditzelfde perron dan vol zal staan met geïnterneerde Belgische en Duitse soldaten die al op de eerste oorlogsdagen over onze grens vluchtten en van onze regering ver weg van het front, in Alkmaar helemaal, moesten worden ondergebracht. Er valt zo veel meer te vertellen over het station en de buurt er om heen. Wie interesse heeft kan zondag of dinsdag a.s. meewandelen, om 13:30 uur. Aanmelden verplicht via info@hvalkmaar.nl Vol = vol.

Wilhelmina Station Alkmaar 18 mei 1914 vertrek

Wilhelmina Station Alkmaar 18 mei 1914 vertrek 

Wilhelmina Station Enkhuizen 18 mei 1914

Wilhelmina Station Enkhuizen 18 mei 1914