Als u door het centrum van Alkmaar loopt, moet de schoonheid van de gevels u toch ook overweldigend mooi voorkomen. Alkmaar – en dus wij – mogen best heel trots zijn op ons erfgoed. Maar datzelfde erfgoed moet ook gebruikt, onderhouden en beschermd worden. Op de schouders van eigenaren van erfgoed drukt zo best een grote verantwoordelijkheid.

In 2000 vierde de HVA haar 75 jarig jubileum. Toen ontstond het idee om een jaarlijkse Puienprijs in te stellen, met name om meer kwaliteit in de winkelpuien te stimuleren en minder opzichtige reclame te bereiken. In dat zelfde jaar is in de gemeente Alkmaar een beeldkwaliteitsplan van kracht geworden met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij verbouwingen te bevorderen.

Mensen met kennis van architectuur, kunst en geschiedenis werden gevraagd zitting te nemen in de Puienprijscommissie. In 2012 heeft de HVA in 2012 het boek ‘Puienprijs Alkmaar, tien jaar aandacht voor kwaliteit en historie van gevels’ uitgegeven. Een heel interessant, want overzichtelijk boek, dat ik graag onder uw aandacht breng.

Veel winkels in de binnenstad willen hun entree zo groot mogelijk hebben. De oplossing wordt dan gezocht in het aanbrengen van een brede glazen pui en veelal omlijst met donkere platen natuursteen. Als het om woningen gaat kregen met name panden, die hun oorspronkelijke architectuur met detailleringen en kleur weer terugkregen, veel aandacht en prijzen.

De Puienprijs is een tweejaarlijkse prijs die wij volgend jaar weer gaan uitreiken in een paar categorieën. Verbaast u zich over prachtige of héle lelijke dingen? Stuur een bericht door hier te klikken. In december start de commissie haar voorbereidingen voor de prijs in 2021.

NB – Klik hier voor de historie van de Puienprijs!

Jos Stroomer, HVA