In de omgevingsvisie 2040 die de gemeente Alkmaar heeft opgesteld staan ambities omschreven voor toekomstige woningbouw. Een citaat uit de visie is:  ‘kantoorlocaties en bedrijfsterreinen worden getransformeerd tot eigentijdse stedelijke leefomgevingen langs het kanaal en vormen de opmaat naar de stad.’

Op de kaart van Drebbel zijn het Zeglis kleine scheepswerven te ontdekken. Na voltooiing van het Noordhollands Kanaal in 1824 bevonden zich op het Veneetse Eiland, twee scheepswerven, de scheepswerf Nicolaas Witsen van de firma Stoel en de scheepswerf ’t Hondsbosch. De werf van Witsen is later verplaatst naar Oudorp.

Op termijn zal ook het nautisch centrum Willem Witsen Alkmaar gaan verlaten. Reden om op deze plek uit te leggen waarom de scheepswerf van de firma Stoel de naam van een Amsterdamse burgemeester heeft gekregen.

Nicolaas Witsen (1641-1717) was een veelzijdig man, cartograaf, verzamelaar, schrijver, diplomaat, burgemeester van Amsterdam, bewindhebber van de VOC en gedeputeerde van de Staten-Generaal. Hij schreef een standaardwerk scheepsbouw ‘Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier’, bij uitgave beoordeeld als een ‘zeer voortreffelyk Boek van den Edelen, achtbaren Heere Mr. Nikolaas Witsen’ of omdat men toen nog het Latijn  beheerste: Viro Nobilissimo et Amplissimo, Nicolao Witsenio. Het boek had tot gevolg dat tsaar Peter de Grote met hem ging corresponderen, wat weer tot de bestelling van oorlogsschepen bij Amsterdamse werven leidde.

Het boek is op  https://www.dbnl.org/tekst/wits008arch01_01/ te lezen, zowel in de oorspronkelijke boekvorm als in een beter leesbare hedendaagse opmaak..

Nu we vanwege de covidcrisis weer zo veel mogelijk thuis moeten blijven, is het boek aan te bevelen om de komende maanden door te brengen.  Liefhebbers van zeemansliederen, van lofdichten in het Latijn, van hogere wiskunde, van beroemde zeeslagen of van scheepsmodellen komen allemaal aan hun trekken. En mocht u de komende tijd zelf een Egmonder Zee Pink, een Boeijer of een Galjoot willen maken, dat kan, alle benodigdheden tot het laatste schroefje staan in het boek. Ikea zou er nog wat van kunnen leren.

 

Feyko Alkema, HVA