Niet geschoten, altijd mis, in Alkmaar?

Een bijzondere torenspits! Stond ooit op het huis hoek Kennemerstraatweg – Emmastraat. Daar woonde destijds burgemeester Hendrik Jacob Wytema (1948 – 1970). Dat pand en ook dat van de buren is in 1991 gesloopt. Die hoek maakte toen een zwaar verwaarloosde indruk.  Nu staat er een fraai appartementencomplex. Het gaat eigenlijk om een windwijzer. Het lijkt wel een draak met vleugels. Of is het Pegasus, het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie? Het afgebeelde dier heeft zijn positie op de spits van de erker aan de Kennemerstraatweg niet ongeschonden verlaten. Er zijn kogelgaten te zien, minstens vier! Kijk op hvalkmaar.nl voor meer foto’s. Er is dus duidelijk gericht geschoten. Maar wie doet er nu zo iets?

De windwijzer kwam terecht in de gemeentelijke monumentenloods aan de Torenburg. Daar worden voorwerpen en bouwkundige materialen opgeslagen uit oude Alkmaarse panden, wegens verbouwing of sloop. Al dertig jaar lang verzamelt Henk Krabbendam, gemeenteambtenaar, daar waardevolle spullen, die weer kunnen worden toegepast in andere Alkmaarse oude panden. Die  moeten van vóór 1940 zijn. Eigenaren kunnen langskomen om te zien of er iets van hun gading bij zit.  De loods aan de Torenburg wordt dit jaar opgeknapt. Daardoor is de inventaris tijdelijk verhuist naar het leegstaande pand van TMG aan de Edisonweg. De Historische Vereniging Alkmaar neemt de exploitatie van de loods op zich, op verzoek van de gemeente. Een werkgroep van 10 vrijwilligers is druk bezig met inventariseren, schoonmaken en sorteren. Ondertussen gaat de verkoop door, voorlopig op woensdagochtend van 10 tot 13 uur. En dan komen de vrijwilligers soms vreemde zaken tegen, zoals die windwijzer met de kogelgaten.

Het zal wel geen terroristische aanslag zijn geweest. Waren het dan baldadige jongens van 15 tot 17 jaar die eertijds de Cadettenschool aan Wilhelminalaan bezochten? Of waren het Duitse soldaten, die in het communicatiecentrum werkten in de tegenover gelegen bunker? Of de Duitse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog gelegerd waren in Huize Voorhout? Uit verveling oefenen op de windwijzer? Maar dan zou burgemeester Wijtema in 1948 toch wel voor een reparatie hebben gezorgd? Of van later datum, een boze buurman of stadsgenoot die zijn gram wilde halen en een appeltje te schillen had met de burgemeester? We weten het niet. Kunt u, lezer,  een tipje van de sluier van dit kogelgat-mysterie oplichten? We vragen het u maar, want ‘niet geschoten, altijd mis’! Reacties zijn van harte welkom op info@hvalkmaar.nl.

(Jos Stroomer)

NB. We ontvingen op onze oproep de volgende informatie:
Uit de verhalen van mijn vader over die tijd, hoorde ik, dat de Duitse soldaten die in Huize Voorhout gelegerd waren uit verveling op deze windwijzer geschoten zouden hebben. Dit was ook in de tijd, dat er fietsen door de Duitsers in Alkmaar gevorderd werden, waar mijn vader zo boos over was geworden, omdat ze ook twee kinderfietsen van mijn 8- en 10-jarige zussen in beslag hadden genomen. Mijn vader ging toen naar de Ortskommandant in Huize Voorhout om zich hierover te beklagen en kreeg toen de kinderfietsen weer terug en hoorde daar dit schietincident. Dit is het verhaal dat mijn vader later vertelde. En ook hoorde ik dit van mijn zussen, toen ik wat ouder was (ik ben geboren in 1941). Waarom de burgemeester het nooit heeft laten repareren? Dat zal wel komen vanwege de hoogte op de nok. En hij vond het misschien niet belangrijk? 
Met vriendelijke groet,
Wim Dingjan
Alkmaar