Wat heeft de Franse stad Duinkerken van doen met de Egmonderhout? Eind 18e eeuw dreigde er een burgeroorlog tussen orangisten en patriotten. Toen patriotten prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem V en zuster van de koning van Pruisen, in 1787 bij Goejanverwellesluis aanhielden, greep het leger van Pruisen in. Veel patriotten vluchtten naar Frankrijk. Een aantal sloot zich daar als vrijmetselaar aan bij de vrijmetselaarsloge ‘Les Vraies Bataves’.

Toen in 1795 Franse troepen de republiek bezetten, kwamen de gevluchte patriotten met het Franse leger terug en verplaatsten de Loge naar Den Haag. In 1799 wordt Alkmaar hoofdstad van het departement Texel. Daarop kwamen ambtenaren, waaronder leden van ‘Les Vraies Bataves’, naar Alkmaar. Op 29 juli 1800 werd, mede door hen, de vrijmetselaarsloge De Noordstar opgericht in de concertzaal van de Oude Doelen. De Loge is vanaf 1893 gevestigd aan Nieuwesloot 153.

Waren de activiteiten van de Noordstar eerst veelal intern van aard, gaandeweg richtte men zich meer naar buiten. Dit uitte zich o.a. in betrokkenheid bij het Volksbad van het Witte Kruis, de oprichting van de Openbare Leeszaal, de bouw van de Alkmaarse ziekenhuizen, de Mytielschool Bergen en de kunstijsbaan De Meent. Ook was de Loge betrokken bij de aanleg van de blindentuin in de Egmonderhout. De hierbij geplaatste ruwe steen moet tot mooie bouwsteen gemaakt worden en gezien worden als een aansporing tot inzet voor de naaste en een betere wereld.

Het antwoord is dus gelegen in de 220-jarige geschiedenis van de vrijmetselaarsloge De Noordstar.

Bert Muis, HVA