Na het herdenken van 75 jaar bevrijding is het opvallend dat het jubileum van een bijzonder sportpark ondergesneeuwd raakt. Ons sportpark, gelegen tussen Zandersloot en de Nieuwpoortslaan, bestond woensdag 13 mei a.s. namelijk 100 jaar.

Wat was de aanleiding: eind 19e eeuw kwam sportbeoefening in de belangstelling. Hiervoor zocht men stukken land waarop gesport kon worden.Vond men een geschikt terrein, dan was dat zonder uitzicht op permanent gebruik. Voorbeelden daarvan waren de voetbalvereniging ‘Alcmaria Victrix’ en de paardensportvereniging ‘Kennemer Sportclub’. Zij pachtten langs de Zandersloot een terrein voor het uitoefenen van hun sport. Toen dit terrein in 1918  te koop gezet werd en de sportverenigingen niet in staat bleken het over te nemen, was de gemeente bereid het terrein in 1919 aan te kopen. Een overweging daarbij was dat het goed was voor het aanzien van de stad over een sportpark te beschikken. Er vond een aanbesteding plaats voor de bouw van een tribune met kleedlokalen. Ook kon men inschrijven op de bediening van het buffet en op de beweiding van de voetbalvelden met schapen.

Er kwamen drie voetbalvelden en een grasbaan van 680 meter lengte.  Ingangen lagen aan de Zandersloot en de Nieuwpoortslaan. Alcmaria Victrix en de Kennemer Sportclub kregen er een permanent onderkomen. Op Hemelvaartsdag 13 mei 1920 werd het geheel feestelijk in gebruik genomen. Veel heeft er sindsdien plaats gevonden: de eerste profvoetbalwedstrijd in Nederland (14 augustus 1954), 8-oktobervieringen, sportdemonstraties, motorraces, atletiekwedstrijden en schoolsportdagen.

In het omliggende gebied kwamen een zwembad, een wielerbaan, meer voetbalvelden en een aantal tennisbanen. Toch iets om even bij stil te staan.

Bert Muis, HVA