Ons idee voor V&D, in Alkmaar

De beroemdste winkelstraat van Nederland staat grote veranderingen te wachten. Gerenommeerde zaken verdwijnen. Wat komt er voor terug! Niemand maakt zich echt zorgen over de Kalverstraat. Misschien leidt de sluiting van V&D en de vernieuwing van de Kalvertoren wel tot veel interessantere winkelinitiatieven. Succesvol is het recept: exclusiviteit en beleving. Wat de ondernemers achter het mooie plan voor de Ringersfabriek ook steeds roepen. In Amsterdam zie je bovendien, dat de monumentaliteit van goed bewaard gebleven en zorgvuldig gerestaureerde panden veel bijdraagt aan de beleving van het winkelend publiek. Soms naast hypermoderne, kwalitatief uitgevoerde gevels. De mix van een gekoesterd verleden en uitdagende vooruitgang geven de stad een aantrekkende sfeer. Onderzoek toont dat steeds weer aan. Maar wat heeft dat met Alkmaar te maken?

Onze tweede winkelstraat, de Laat, ontleent zijn karakter voor een belangrijk deel aan V&D. Die gevel, en met name de oudste delen ervan, op de hoek van de Laat en de Ridderstraat, zijn zeer beeldbepalend voor dit deel van de stad. Het einde van V&D lijkt nu echt nabij. Wellicht krijgen we er iets mooiers en beters voor terug. Een combi van exclusieve winkels en spannende horeca. Wellicht ook deels aantrekkelijke woningen. Als we die fraaie gevel in baksteenarchitectuur maar kunnen behouden voor het monumentale aanzien van onze stad. Daar ligt een belangrijke begeleidingsopdracht voor ons stadsbestuur. Kan de gemeente iets doen om de vestiging van nieuwe bedrijven hier aantrekkelijk te maken. Om nieuwe ondernemers een steun in de rug te geven? En doe dat dan ook afdoende voor Ringers, zodat Overstad overleeft.

De economie trekt aan. Internethandel veroorzaakt een ander winkelaanbod. Het lijken de ingrediënten voor een nuttige documentaire. We hebben alleen nog een goede regisseur nodig om hem te maken. Maar het gaat nu om meer dan een film. Het gaat om de vormgeving van de nieuwe stad. Om een visie waarin Alkmaar met zijn schitterende monumentaliteit sterk op het podium komt. Zonder de nep van de hier niet gemaakte en niet verhandelde kaas. Het gaat om èchte exclusiviteit en klasse. Niet om een goedkope marketingtruc. Het moet niet alleen gezellig, maar ook chique en bijzonder gevonden worden om in Alkmaar te winkelen. Dan ook hebben onze monumenten een nuttige en functionele toekomst. Dan zal het pand van V&D deel blijven uitmaken van onze aantrekkelijke provinciestad. Wanneer laat het stadsbestuur, als regisseur, het script lezen van dit hoopvolle perspectief?