We maken het op dit moment allemaal mee: allerlei voorschriften om besmetting met het Coronavirus te voorkomen, worden ons voorgehouden. Ook in het verleden had dat volop de aandacht. Zo werd er in 1872 een wet aangenomen waarin voorschriften vastgesteld werden hoe gemeenten met reinigen en ontsmetten om moesten gaan.

De Noord-Hollandse Vereniging ‘Het Witte Kruis’ heeft daarop in 1894 een ontsmettingsdienst in het leven geroepen . Deze werd gevestigd aan de Eilandswal. Allereerst kwam er in het gebouwtje van 6×8 meter een ontsmettingsoven die werkte met stoom van ongeveer 105 graden Celsius. Later werden er nog een wasplaats en een ontsmettings-badinrichting toegevoegd. Toen dit te klein werd, kwam er een nieuw gebouw aan het Kwakelpad. Voor de ontsmetting van goederen werd een vacuüm-formaline oven gebruikt. Deze oven werd gebruikt voor het ontsmetten van goederen. Bibliotheken bijvoorbeeld konden hier de uit te lenen boeken ontsmetten voor 2,5 cent per boek.

Voor het ontsmetten van ruimtes werd gebruik gemaakt van formaline met waterdamp. De Alkmaarse ontsmettingsinrichting werkte voor 92 gemeenten in Noord-Holland. Zij had 3 ontsmetters en 2 wasvrouwen in dienst. Ook quarantaine werd toegepast en wel bij roodvonk. Hiervoor stond op het Kanaaleiland een roodvonkbarak. Kinderen met roodvonk moesten daar 6 weken verblijven en mochten in die tijd niet naar huis. Na 6 weken konden zij de barak verlaten na eerst nog grondig gereinigd te zijn in de ontsmettingsoven aan het Kwakelpad.

Gelukkig hebben we in plaats daarvan nu met een intelligente lock-down te maken.

Bert Muis, HVA