Zondag 11 oktober zou de laatste stadswandeling van het seizoen plaatsvinden met als thema ‘Veiligheid’. Toen de gidsen dit thema kozen hebben ze niet vermoed dat gezondheid zo dominant zou worden. Corona bedreigt ons en uit veiligheidsoverwegingen zijn vele activiteiten van de HVA geschrapt.

Staande op het Doelenveld hadden de gidsen u vast verteld over de schutterij die waakte over orde en veiligheid en bescherming bood tegen rovers en vijanden van buiten de stad. Van de schuttersstukken kennen we ze als opgedofte mannen met schuttersgeweren en vaandels. Hoe anders zien de bewakers van tegenwoordig eruit: strakke outfit, pistool in de holster, wapenstok aan de riem. Het bonnenboekje is vervangen door digitale apparatuur. Surveilleren gaat per auto of op de fiets.

Bij de brandweerkazerne had u ongetwijfeld gehoord dat in vroeger tijden het bluswater in leren emmers van hand tot hand ging. Elk huishouden diende een ton gevuld met water te hebben en een leren emmer mocht zeker niet ontbreken. Op het stadhuis stonden permanent 15 emmers gereed voor gebruik. Hoe anders is de brandweer van nu uitgerust. Auto’s met meterslange slangen, hoogwerkers en ladderwagens rukken uit. Als hem de grond onder de voeten te heet wordt en hij door de rook geen hand voor ogen meer kan zien, zet de moderne brandweerman een robot in.

Wat betreft de gezondheidszorg hadden de gidsen u waarschijnlijk gewezen op tegel 18 van de Walk of History in de Langestraat. Daarop is te zien hoe de pestepidemie woedde die in de 17e eeuw tien procent van de Alkmaarse bevolking het leven kostte. Op papier is het van pest naar Corona een kleine stap.

Hoe anders zijn de leefomstandigheden nu in vergelijking met die van de 17e eeuw, maar weer zijn beperkende maatregelen noodzakelijk om de pandemie te beteugelen.

Veiligheid boven alles.

Ans Hagenbeek
HVA