In de wijk Overdie ligt het fraai aangelegde park de Oosterhout. Het is een plek waar jong en oud vertier kan vinden.Tijdens een wandeling valt het oog op paaltjes met raadselachtige namen als Malpertuus, Cuwaert en Belijn. Waar komen deze namen vandaan?

Als je op internet zoekt naar de figuren uit de fabel van Reinaert de Vos ontdek je dat Malpertuus de burcht is waar de sluwe Reintje in dit verhaal zijn onderkomen heeft. Al lezend kom je tot de ontdekking dat de beroemdheden, die zich een pad hebben verworven, de spot drijven met alle rangen en standen in de samenleving. Er lijkt weinig reden te zijn waarom Koning Nobel en een aantal van zijn onbetrouwbare onderdanen een plek in de Oosterhout zou verdienen. De zeven zonden, hebzucht, ijdelheid, lust, jaloezie, gulzigheid, luiheid en boosheid passeren de revue.

Navraag bij de straatnamencommissie leert dat zij heeft voortgeborduurd op de straatnamen in de buurten Nieuw en Oud Overdie, te weten schrijvers, dichters en romanfiguren uit de 13e en 17e eeuw. Een van de straten in Nieuw Overdie heet Reinaertlaan en dat feit verklaart de link naar het dierenverhaal uit de 13e eeuw.

Naast Koning Nobel zijn er tenminste zeven dierfiguren in het park terug te vinden. Grimbeert de das, Tibeert de kater, Isengrijn de wolf en zijn vrouw Hersint. In levenden lijve zul je ze niet tegenkomen. Tenzij er nazaten van de haan Cantecleer, de ram Belijn en Cuwaert de haas in de Wijkboerderij zijn gaan wonen.

De paden op de lanen in de Oosterhout. Het is er in alle jaargetijden fabelachtig mooi.

Ans Hagenbeek, HVA,
tekst en beeld