Paul Silvius is recent gestopt als gids van de Historische Verenging Alkmaar. En dat is nogal wat, want Paul was maar liefst 31 jaar gids. Daarom heeft onze voorzitter Carol Korringa hem laatst thuis bezocht om hem de Gouden Speld van de HVA – hoe kan het anders – op te spelden. Uiteraard wel met inachtneming van de juiste afstand.

Paul Silvius vertelt ons eens een stukje ‘wandelhistorie’: ‘Ik ben in 1983 gestart als gids. Je moest dan eerst een proefwandeling verzorgen als ‘toelatingsexamen.’ Meerder kandidaten vielen toen af en ik bleef als enige nieuwe gids over. We waren op dat moment met vier gidsen. Oorspronkelijk kwam het idee om wandelingen te organiseren vanuit het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar in de 70-er jaren. De bemanning van de gidsengroep bestond in eerste instantie uit de heer Dilling en Nelly Duijf. Al snel kwamen Bart Roep en Peter Velzeboer hen versterken.’

Binnenstadwandelingen bleven favoriet

In 1980 ontving deze gidsengroep de Oud Alkmaar-prijs. Paul Silvius zelf kwam in 1981 in Alkmaar wonen en wilde graag iets met de fraaie historie van de stad gaan doen. In 1983 sloot hij zich aan bij de HVA-gidsengroep die maar steeds populairder bleek. ‘Doordat enkele gidsen wegvielen hebben we ook enkele jaren met drie gidsen de wandelingen verzorgd, tot in 1987 Jan Nachbar en Cees Vis toetraden. In de 80-er jaren werden de drie stadswandelingen per jaar vrijwel alleen in de binnenstad gehouden. We verdeelden het centrum in vier delen en liepen telkens in een ander deel om variatie te houden. Iedere gids kleurde zijn eigen wandeling in, afhankelijk van eigen interesse. Er werd soms met thema’s gewerkt, zoals Jugendstil, hofjes, archeologie, enz. Hiermee werd ingehaakt op nieuwe informatie of actuele thema’s.’

‘Eind tachtiger jaren werd vanuit de overheid steeds meer aandacht geschonken aan jongere monumenten. Er kwam een gemeentelijke inventarisatie van jonge monumenten, gebouwd tussen 1850 en 1940. De gidsengroep besteedde hier ook aandacht aan. Binnenstadwandelingen bleven favoriet, maar langzamerhand werd de blik toch verruimd naar de directe omgeving van het oude centrum. Enige jaren was ik geen gids, maar bij terugkomst als gids in 2012 waren er veel meer wandelingen. Er wordt nu veel met thema’s gewerkt en er is een vaste wandeling in het kader van Open Monumentendag bij gekomen. We wandelen ook meer op verzoek van derden, zoals de krant en bibliotheek. We hebben momenteel een zeer actieve gidsengroep, een prima coördinator (!), de groep speelt in op actuele ontwikkelingen.’

 

Twee keer de Oud Alkmaar-prijs

In 1993 ontvingen de gidsen opniéuw de Oud Alkmaar-prijs. Paul noteerde jarenlang de thema’s met gegevens rond de wandelingen, de basis van het huidige gidsenbestand. Met een tussenperiode van zes jaar heeft Paul 31 jaar lang de routes samen met de andere gidsen samengesteld, voorgelopen en begeleid. In mei 2020 gaf Paul te kennen na 31 jaar te willen stoppen met het gidsenwerk. 31 Jaar, dat is nogal wat, dat is heel bijzonder. En een reden genoeg voor het bestuur onder leiding van onze voorzitter Carol Korringa om hem laatst thuis te ‘overvallen’ om hem de Gouden Speld van de HVA uit te reiken. De Historische Vereniging Alkmaar, het gidsenteam en de vaste wandelaars nemen helaas met tegenzin afscheid van een zeer beminnelijk raadsman en deskundige gids. We zullen zijn kennis enorm missen.

Goed en aardig om te vermelden: vanaf 2013 kan een bestuurslid van de HVA die 3 x 3 jaar als bestuurslid volbracht een Gouden Speld krijgen. Maar ook voor hele bijzondere prestaties kan een Gouden Speld aan een HVA-lid gepresenteerd worden. Hierbij een opsomming van mensen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de HVA en daarom, net als Paul, de Gouden Speld ontvingen: Piet Verhoeven, Magda van Amsterdam-Coeling, J. Beijer, Guusje Breebaart, Bert Muis, Leen Spaans, Henk de Visser, W.K. v.d. Molen, Kees Tiebie, Jan Nachbar, Marlies ten Berge en dus Paul Silvius.

 

Netty Bleichrodt-Vegter,
bestuurslid HVA