Mient in Alkmaar

Requiem voor de Mient in Alkmaar

Prachtig klonk Mozarts “Requiem” afgelopen zondagmiddag in de Grote Kerk.  Na afloop had ik het Balletorkest en Toonkunstkoor Amsterdam moeten vragen: kom het alsjeblieft nog een keer uitvoeren op de Gewelfde Stenen Brug. Want daar hebben we straks een dodenmis nodig: de Mient dreigt ten grave te worden gedragen.

We hebben het wèl over het meest iconische, pittoreske grachtje van Alkmaar, de smalle verbinding tussen Verdronkenoord en Luttik Oudorp. Al in de tijd van de graven Willem II en diens zoon Floris V, de dertiende eeuw, kwamen hier de Die uit het zuiden en het Zeglis uit het oosten samen. Naar het noorden vonden ze verder hun weg in de Rekere. ‘Mient’ komt van ‘meent’, ofwel ‘gemeenschappelijk’. Met ‘mient’ werd een stuk gemeenschappelijke weidegrond aangeduid, zo’n beetje bij de plek waar we nu het Fnidsen kennen. De landnaam is later overgegaan op het water, zoals ook gebeurde met de namen van het Verdronkenoord en Luttik (=klein) Oudorp. De historische waarde  van die gracht is bijzonder groot voor de stad. Dat zal u niet verbazen.

De economische waarde ook. Dat is te zien aan de steeds maar groter wordende terrassen, waardoor de openbare rijwegen links en rechts van de Mient zomers bijna alleen nog maar geschikt zijn als voetgangersgebied.  Maar voor de ondernemers langs de Mient is het nog niet genoeg. De mooiste plek van de stad kan best nog verder uitgebuit en leeggeschud worden. “Gemeenschappelijk”, van de gemeenschap dus,  is die plek niet meer als het aan de gemeente ligt. Die gracht, kern van onze stad, is door de gemeente weggegeven aan de horeca. Want de gemeente heeft nu nota bene bij zichzelf vergunning aangevraagd om in de smalle Mient waterterrassen aan te mogen leggen. Van ruim tweeëneenhalve meter breed en vrijwel over de hele lengte. Eerst aan de westkant, maar straks natuurlijk ook aan de oostkant. Dan blijft er een heel smal streepje water over, een piesslootje, de naam ‘gracht’ onwaardig. Het plezier van het bootje varen kan je daar dan vergeten. Van de Mient wordt een tweede Waagplein gemaakt. ‘Alkmaar Prachtstad’ kan beter worden vervangen door Alkmaar Pretstad. Of Prutstad, want zonder respect voor de stadsgeschiedenis, zonder beschermende visie op het historische monumentale aanzien van de stad, verdien je het om in de modder van de commercie weg te zakken. “Confutatis maledictus”, hoorden we in Mozarts Requiem. Weg met dit onzalige plan!