Schermschaamte in Alkmaar

Schermschaamte in Alkmaar

Ik ben de laatste, -als kaalschedelige stadgenoot-, die zal beweren, dat u zich langdurig bloot moet stellen aan de zon. Een fraaie zomerhoed, mits de overige kleding stijlvol en elegant is, kan op mijn waardering rekenen. Zelfs voor de door mij verfoeide achterstevoren gedragen pet heb ik begrip mits het oogmerk bescherming is tegen de schadelijke uv-straling. ‘Alles kan ik verdragen…’ om de dichter Rutger Kopland te citeren. Maar zonneschermen aan historische gevels zijn mij een gruwel. Ze rukken helaas op in de stad.

Al ruim 15 jaar geleden stelde het stadsbestuur een beeldkwaliteitsplan op voor het centrum om het aanzien van onze historische gevelwanden te beschermen. Doel was allerlei ongewenste vormen van aandachttrekkerij bij de neringdoenden tegen te gaan of tenminste te beteugelen. Dat waren nog eens tijden van goede smaak en historisch bewustzijn, onder aanvoering van de toen nog goed bemenste onvolprezen gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en Archeologie. En wij zelf waren er met studie en advies ook zeer nauw bij betrokken. Onze tweejaarlijks uit te reiken Puienprijs is er bijvoorbeeld uit voort gekomen.

Wat is ons bezwaar tegen die zonneschermen aan historische gevels? Aan de foto valt dat wel af te zien, denk ik. Het zonnescherm deelt de fraaie gevel als het ware visueel in tweeën. Het deel onder het scherm valt niet goed meer te zien, door de schaduw die op de gevel valt. Het aanzien van de gevel en dus van de straatwand, waarin de gevel is opgenomen, gaat er door achteruit. Als de schermen alleen zouden worden gebruikt bij een stralend schijnende zon zouden we milder kunnen zijn in ons oordeel. Maar eenmaal aan de gevel opgehangen, meestal met een zware constructie die schade aanbrengt aan de muur, gaan de schermen zelden nog dicht. Op bovenstaande foto schijnt de regen, bijvoorbeeld.

Daar vlakbij hangen onder twee grote schermen bij Fellini maar liefst twaalf verwarmingsstralers, die altijd branden, of er nu veel, weinig of helemaal geen gasten zitten of niet. Alkmaar duurzaam? Op www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar legt het stadsbestuur ambitieus uit hoe het de CO2-uitstoot wil verminderen tussen 2016 en 2020. Maar als je dan ondertussen vergunningen afgeeft voor zogenaamde zonneschermen, die alleen maar bedoeld zijn om het territorium van de horecazaak te vergroten en om extra gevelreclame te hebben, dan ben je als stad niet geloofwaardig bezig.

Onze oplossing? Bevorder liever het gebruik van losse parasols. Voor een historisch aanzien van een duurzame monumentenstad!