Victorie-brug, no-glory-verhaal uit Alkmaar

Heeft  u ook de uitzending van ‘Kan niet waar zijn’ gezien over de problemen met de Victoriebrug? Gelukkig bleef ons de voorgeschiedenis van deze brug bespaard. Want eerder al correspondeerde het signaleringssysteem van de nieuwe brug niet met het openingsregime van de ernaast gelegen spoorbrug. Het kostte maanden voor de synchronisatie voor elkaar was. Vervolgens de problemen met een uitzettende brug bij warm weer,  instabiele landhoofden en mogelijk bezwijkende damwanden.

Vergelijk dat eens met de betrouwbare spoorbrug uit 1958 die daar gewoon zijn werk ligt te doen. Wat moet deze brug het gedoe met zijn zielige broertje meewarig bezien. Trein, voetganger en fietser gebruiken hem tot de dag van vandaag volop. Eerder bood deze spoorbrug ook uitkomst. De arbeiders van de Ringersfabriek konden de fabriek aan de Noorderkade alleen bereiken via de Friesebrug.  Maar vanaf het station was dat een grote omweg.  Toen er een voetpad aan de spoorbrug bevestigd was, werd dit al gauw door de fabrieksarbeiders als een snellere route ontdekt, hoewel  gebruik verboden was. In 1968 leidde dit zelfs tot ingrijpen van de politie met behulp van een politiehond. De naam Victoriebrug lijkt met de kennis van nu een ongelukkige keuze. Eerder zetten velen al een vraagteken bij de naam. Want een verwijzing naar de Victorie van Alkmaar op deze plek is niet terecht. Daarvoor moet je in een ander gedeelte van de stad zijn.  Zo is de naam Victoriepark  in 1883 toegekend aan het park in de hoek van het Noordhollandsch Kanaal omdat in dat stadsgebied zwaar is gevochten tijdens het beleg van 1573.  Het park ligt er mooi bij met het IJkgebouw als publiekstrekker en zelfs Victorientje heeft haar uitgestrekte arm de laatste jaren behouden. Waarom is er nooit aan het Bolwerk gedacht om de overwinning op de Spanjaarden te benoemen? Victoriebolwerk is hiervoor toch een betere benaming. Als iets de Alkmaarders in staat gesteld heeft  de stad te behouden is het wel dit wallensysteem rond het zuiden en westen van de stad. Onder regie van vestingbouwer Adriaen Anthonisz  werd dit voor de Spanjaarden een onneembare horde. Een enkele schijnaanval is alles wat het te verduren kreeg. De verdedigers konden zich daardoor op het noordelijk deel van de stad concentreren met de victorie tot gevolg. Hopelijk komt het toch nog eens goed met de loop – fietsbrug. Maar bescheidenheid met het gebruik van het woord ‘victorie’ is zo langzamerhand wel geboden.

Bert Muis